Bli medlem

Innmelding skjer via gruppene. Man blir medlem av Skimt og tilknyttet en eller flere av gruppene.

Medlemskontingent i Skimt

Enkeltmedlem            450,-
Støttemedlem            200,-
Familiemedlemsskap  800,-

Denne sendes ut for innbetaling ved innmelding, og normalt i april/mai hvert år.

Treningsavgift

I tillegg til medlemskontingenten til laget, betaler man en treningsavgift til gruppen.

Hopp/kombinert
Treningsavgiften pr. sesong for de som trener i gymsal og Ellingsrud er 500,- kroner.
Gruppeavgift for øvrige hoppere er 250,- kroner.
 
For hoppere som trener med Kollenhopp eller Romerikshopp betaler man treningsavgifter til hoppteamet, og ikke til Skimt.Comments