ORIENTERING

Orientering i Skimt
Orientering som aktivitet i Skimt har en historie tilbake til 1964, da klubbens årsmøte vedtok dannelse av orienteringsgruppa.  Fra en sped start med kun interne treningsløp vokste gruppes ambisjoner og i 1973 arrangerte den sitt første store løp med over 1000 deltakere. Gruppens hovedmål var i alle år sportslige prestasjoner, men den har samtidig sett det som en viktig oppgave å fremme et godt og trivelig miljø med plass til orienteringsutøvere på alle nivåer.  Opp gjennom årene har det vært høy aktivitet med en stabil medlemsmasse og klubbens utøvere oppnådde en rekke gode prestasjoner med flere Norgesmesterskap som høydepunktene.

Etablering av Kolbotn og Skimt O-lag (KSOL)
I 1996 opprettet O-gruppene i Skimt og Kolbotn IL et samarbeid i forhold til orienteringsaktivitet og Kolbotn & Skimt O-lag ble dannet.  All den aktive o-idretten med trening, løpsdeltagelse, løpsarrangering, Tur-orientering osv. blir organisert i dette felles Orienteringslaget. På hjemmesidene til Kolbotn og Skimt O-lag finnes aktuell informasjon om kontaktpersonerm trening, konkurranser og terminlister.
Ta kontakt via orientering@skimt.no hvis du ønsker å være med på en tøff og morsom aktivitet. 

Turorientering - Skautravern

Skautravern er et turorienteringsopplegg i Oppegård og Ski kommune. Opplegget ble første gang arrangert i 1967 og har nesten 2 000 deltagere hvert år.

Skautravern gir deg god mulighet til å bli bedre kjent i turområdene, samt få mange fine naturopplevelser og god mosjon. Mer enn 100 poster settes ut i skogen hvert år, halvparten tidlig på våren og resten i slutten av juni. Alle blir stående ute i skogen til sent på høsten.

Mer informasjon og kontaktpersoner finner du på Skautraverns egen hjemmeside, http://www.skautravern.no/

Her kan du finne opplegget forklart, hvilke områder som benyttes og hvor deltagerkonvoluttene selges.

God tur i naturen!

Rekruttering
Kolbotn og Skimt O-lag driver aktiv rekruttering. Vi har mange løpere fra 8 år og opp til og med aktive  juniorløpere. For å styrke rekrutteringen arrangerer vi grunnkurs for alle over 9 år hver vår. Årets kurs som startet 28.april samlet flere ivrige barn med foreldre. De lærer det grunnleggende som skal til for å finne postene på egenhånd. Etter kort tid prøver de seg på  klubbens treningsløp og etterhvert også på konkurranser bl.a klubbens årlige nasjonale løp i begynnelsen av mai. For å skape god tilhørighet er klubbens junioravdeling med som  instruktører på kurskveldene. Spørsmål om kurs eller rekruttering kan sendes Trond Møretrø på epost: Trond.Moretro@Nofima.no eller 46 69 81 86.

Ivrige rekrutter på O-kurs.
Ivrige rekrutter på O-kurs.

Orientering for alle

Orientering er idretten for alle aldersgrupper og for løpere med ulik kompetanse og er en idrett både for de som ønsker å satse aktivt og fordi som ønsker å drive på et mosjonistnivå. Orientering stimulerer fysisk form og krever samtidig utstrakt tankevirksomhet.

I klubben har vi i tillegg til mange ungdommer og juniorer også mange seniorløpere i alle aldre og med ulik erfaring. Mange av dem starter som foreldre til barn som begynner med orientering, mens andre har holdt på med orientering hele livet og selv startet som nybegynnere. Både på treningsløp og i vanlige løpskonkurranser finnes det ulike vanskelighetsgrader. Du kan velge mellom kategorien N for nybegynnere, C for noe mer øvede, B for enda mer erfarne og A for de mest erfarne.HVA ER ORIENTERING

- " terrengløp i skogen der du selv må finne veien",  Hanne Staff og Bjørnar Valstad, verdensmestre og verdenscup-vinnere.
- "selvvalgt vei i ukjent terreng",  folkelig beskrivelse

DEFINISJON PÅ O-LØP:

" O-løp er en konkurranseform hvor deltagerne ved hjelp av kart , kompass og andre tillatte hjelpemidler skal ta seg fram gjennom ei orienteringsløype. Foruten start og mål består orienteringsløypa av et antall nærmere bestemte punkter i terrenget kalt poster, som deltagerne skal oppsøke i fastsatt rekkefølge. Underveis mellom start, poster og mål bestemmer deltagerne selv hvor de vil løpe (veivalget). På kortere strekninger kan det imidlertid av spesielle grunner være påbudt å følge merket løype."
Konkurransereglene, Norges Orienteringsforbund.

KONSENTRASJON
Ved gruppering av ulike idretter hører orientering inn under kategorien konsentrasjon. (Samme gruppe som ski-skyting, seiling og golf)

    VILT !           
Vill natur -vilt terreng - frisk luft - grenseløst - ensomt - folkelig - frihet - opplevelser - turer - individuelt - ekte - grensesprengende......

    VAKKERT !  
Naturopplevelser - vennskap og samhold - sosialt - konkurrenter og venner - veltrente mennesker - engasjement - veivalg - idrett for alle - flott utførelse - 100% spilletid - lykkelige mennesker.....

    RÅTT !         
Kamp mot elementene - kamp mot løypelegger - kamp mot konkurrentene - vått - sølete - tøft terreng - svette - spenning - konsentrasjon - gjørme - ensomhet...


KART

Rekrutterings og konkurransekart
Orienteringsgruppa har rekrutterings og konkurransekart i de fleste områdene av Ski kommune. De siste årene er det brukt penger og tid på å få ferdige nye kart over de sydvestligste deler av Gaupesteinsmarka samt sentrale områder som Nøstvedtmarka samt Langhushallen og Drømtorp. Nytt kart, Granerud, var ferdig våren 2009. 

Skolekart
I løpet av 2.halvår 2009 satser vi på å få laget en del skolegårdskart som skolene i Ski kan benytte i sin undervisning i friluftsliv.

Kartoversikt
Kartoversikt finnes på sidene til Kolbotn&Skimt O-laghttp://www.ksol.no/infobasen/ velg Orienteringskart

Kartene med klubb benevnt S, kan kjøpes hos Geir Trøan, epost geir@troan.no eller telefon 900 21 200.
Comments