Skimt hoppbakker

Møllebakken K64 og K40

Møllebakken har ikke vært i bruk siden 1995, og skal rives når forholdene tillater det. Strøm er blitt frakoblet, slik at det nå ikke er noen fysiske hindringer for å få revet bakken. Kommunikasjon med kommunen er startet med tanke på å få revet bakken. Bakkerekorden til Vegard Opås på 66 meter fra 1987 vil bli stående for ettertiden. Se også historie fra Møllebakken på Ski Kommune sine sider.

Det er også en mindre bakke i anlegget. Bakkerekorden i K40 er på over 50 meter.

Se også informasjon om Møllebakken på Skisprungschanzen.

Bøleråsen K12

Bakken er avviklet og blir ikke lenger brukt av Skimt, men er Skimts eiendom.

Det er fortsatt belysning i anlegget, og unnarennet er åpen som akebakke.

Skårhaugsåsen K10

Denne småbakken er operativ med lys og brukes av nærmiljøet.
Hoppbakken ble i sin tid bygget av Arvid Eriksen og ligger i nærheten av Ski Videregående skole.
Bakken benyttes ikke av hoppgruppa, men er Skimts eiendom.
Comments