SKIMT

Skimt - Regionens førstevalg innen hopp, kombinert og langrenn !

Skimt ønsker å rekruttere utøvere til ski og orienteringsidrett og har lange tradisjoner innen disse idrettsgrenene.

Laget har grupper innen hopp/kombinert og langrenn

For nærmere informasjon om hva våre grupper kan tilby ta gjerne en kikk på gruppene egne sider. Klubben har et tilbud for alle ambisjonsnivåer enten en ønsker å drive mosjon eller eliteidrett. Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.

Laget har sete i Nordre Follo kommune og er medlem av Idrettsrådet
Skimt har samarbeid med Kollenhopp - Norges største hopp og kombinertteam . 
Laget eier klubbhytta Skeidarkollen og Ellingsrudkollen hoppanlegg

Velkommen til SKIMT !


2019.03.21 Årsmøte i SKIMT kl. 19:00 på Skeidarkollen

Det innkalles til årsmøte på Skeidarkollen torsdag 21.mars kl.19:00. På årsmøtet vil årsberetninger og regnskap fra alle gruppene gjennomgått og godkjennes. Innkommende forslag vil bli behandlet og stemt over. Innkommende forslag skal være sendt inn til Skimt to uker før årsmøtet. Innkommende forslag vil bli distribuert noen dager før årsmøtet.
Under punktet valg, er det kasserer og nestleder som er på valg for 2 år. Leder velges hvert år. Valg komité er lederne av gruppene.

Viktig sak på årets møte er utskillelse av Orienteringsgruppa.

Agenda årsmøtet:

1.  Godkjennelse av innkalling
2.  Godkjenne stemmeberettigede.
3.  Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive årsmøte referat.
4.  Behandling av årsmeldinger fra gruppene og hovedlaget.
5.  Regnskap for gruppene og hovedlaget.
6.  Utskillelse av Orienteringsgruppa fra SKIMT  (til Nordre Follo Orientering)
7.  Innkommende forslag.
        Forslag skal være sendt inn til Skimt to uker før årsmøtet.
8.  Fastsettelse av kontingent til hovedlaget.
9.  Vedta budsjett. Herunder gruppenes budsjetter.
10.  Valg

Enkel servering.
Velkommen!
Skimt har 100-årsjubileum i 2015

I forbindelse med at det i 2015 er 100 år siden klubben ble stiftet, vil det være jubileumsarrangementer gjennom året.
  • Klubben arrangerte sitt første hopprenn 11. februar 1915.
  • Klubben ble stiftet 11. mars 1915.
Det ble gjennomført følgende jubileumsaktiviteter:
  • Jubileumshopprenn i Ellingsrudkollen søndag 8. februar 2015.
  • orienteringsløp på våren - Norges Cup
  • Deltagelse i Borgertoget i Ski 17. mai
  • Orienteringsgruppa arrangerte Foll-o-karusell 2.september i Ski sentrum
  • Langrennsgruppa arrangerte skirenn i Ski sentrum
  • Aktiviteter og påfølgende jubileumsfest på Bøndernes Hus i Ski lørdag 31. oktober 2015.

Skimt beachflag

Comments