План


ПЛАН 

роботи шкільної бібліотеки

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

на 2018-2019 н.р.

1. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки

У навчальному та виховному процесі роль книги неоціненна.

Сьогодні час вимагає від шкільної бібліотеки бути справжнім центром всього навчально-виховного процесу.

В умовах розбудови української держави особливу актуальність набирає громадянське виховання особистості.

Виходячи із основних завдань державної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ сторіччі, Державної програми «Вчитель», Конституції України, державних документів про бібліотечну справу в Україні у 2018/2019 навчальному році перед бібліотекою школи постають такі завдання:

1. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, Закону України «Про загальну середню освіту», вихованню досконалої, інтелектуальної, розвинутої особистості.

2. Виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватись довідковим апаратом.

3. Виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

4. Удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення; розвинутої особистості.

5. Пробудження інтересу до читання у читачів-дітей, виховання шанобливого ставлення до книги.

6. Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, правової, трудової, економічної культури, здорового способу життя.

7. Використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. Виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до історії та сучасних проблем Харкова.

8. Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою.

9. Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності.

10. Збереження фонду підручників, поновлення науково-методичної бази школи.

Тема, над якою працює бібліотека: «Пошук сучасних форм і методів популяризації літератури і розвитку читацьких інтересів як засіб виявлення нахилів і здібностей читачів з метою ранньої профорієнтації та впровадження профільного навчання в старшій школі».

ІІ. Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації і гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовного ставлення школярів

Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких інтересів як засіб виявлення нахилів і здібностей учнів з метою ранньої профорієнтації та впровадження профільного навчання в старшій школі

І.Вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах

та інформації

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Звірити читацькі формуляри із списками учнів по класах.

Вересень – жовтень

бібліотекар

2.

Виявити інтереси до певних тем, інформаційні потреби ( бесіди, правила користування бібліотекою ).

Протягом навчального року

бібліотекар

3.

Зробити індивідуальні аналізи читання літератури учнями.

2 рази на місяць

бібліотекар

4.

Виділити окремі групи учнів із слабкою технікою читання.

2 рази на місяць

бібліотекар, вчитель

5.

Скласти тематичні списки читання для учнів.

1 раз в квартал

бібліотекар

ІІ. Інформаційно-бібліографічна робота

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Екскурсії до шкільної бібліотеки. Провести цикл бесід по класах ( бібліотека ). - як берегти книгу; - як вибрати книгу.

Протягом навчального року

бібліотекар

2.

Провести цикл бесід по класах: «Читач у бібліотеці», «Самостійний вибір книги», «Моя улюблена книга».

Протягом навчального року

бібліотекар

3.

Робота з довідковою – бібліографічним апаратом: - як користуватися енциклопедією; - як користуватися словниками.

Протягом навчального року

бібліотекар

4.

Оформити наочність з культури читання: стенди «Вам юні читачі», «Радимо прочитати», «Прочитайте разом з батьками».

Протягом навчального року

бібліотекар

5.

Вести журнал « Облік бібліографічних довідок».

За запитом

бібліотекар

6.

Провести бібліотечні уроки й бесіди: «Автор та художник книги», «Як правильно читати книгу та вести щоденник читача», «Твій друг – добра й розумна книга», « Довідники, словники, енциклопедії твої помічники в повсякденному житті».

Протягом навчального року

бібліотекар

7.

Провести бібліографічні огляди до тематичних дат. Провести тематичні виставки: «Я громадянин України», «Живій природі уклонися», «Чарівний світ казки», «Моя Україна».

За календарем

бібліотекар

8.

Скласти списки літератури для позакласного читання з різних предметів.

За запитом

бібліотекар

ІІІ. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом

№ З/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Літературна гра: «Які твої улюблені письменники?». Книжкова виставка.

Жовтень 2018р.

бібліотекар

2.

Місячник з вивчення правил дорожнього руху. Бесіди. Книжкова виставка «Знай правила дорожнього руху».

За календарем

бібліотекар

3.

Тиждень природничих наук: тематична полиця - Живій природі уклонимося.

За календарем

бібліотекар

4.

Свято: «Присвячення першокласників в читачі».

Березень

бібліотекар

5.

Книжкова виставка: «8 Березня – жіночий день».

07.03.2019

бібліотекар

6.

Виставка малюнків до річниці Чорнобильської трагедії. Бесіда «Біль нашої землі».

До 26.04.2019

бібліотекар

7.

До річниці дня народження Т.Г.Шевченка

До 11.03.2019

бібліотекар

8.

Річниця Перемоги: - виставка; - бесіди.

До 09.05.2019

бібліотекар

9.

Індивідуальні бесіди з читачами про прочитані книги.

Протягом навчального року

бібліотекар

10.

До річниці від дня народження І. Карпенка – Карого. Книжкова виставка. Бесіди.

30.09.2018

бібліотекар

11.

Річниця від дня народження Лесі Українки. Книжкова виставка. Бесіди.

24.02.2019

бібліотекар

12.

Місячник шкільних бібліотек

01.10. - 30. 10.2018

бібліотекар

13.

Річниця від дня народження П.Тичини. Книжкова виставка. Бесіди.

27.01.2019

бібліотекар

17.

Свято Великодня в Україні.

За календарем

бібліотекар

18.

День визволення України від нацистських загарбників. Книжкова виставка. Бесіди.

28.10.2018

бібліотекар

ІV. Бібліотека педагогам

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Забезпечити вчителів матеріалами для виступу на серпневих нарадах.

За попитом

бібліотекар

2.

Забезпечити матеріалами до свята першого і останнього дзвоника.

За попитом

бібліотекар

3.

Провести огляд нових надходжень до бібліотеки.

В міру надходження

бібліотекар

4.

Поговорити з батьками на батьківських зборах про відповідальність за збереження підручників.

Протягом навчального року

бібліотекар

5.

Проводити огляд педагогічних журналів і газет.

Протягом навчального року

бібліотекар

6.

Надавати допомогу в підготовці масових заходів у школі.

Протягом навчального року

бібліотекар

7.

Зробити аналіз читання дітей у початкових класах.

2 рази в семестр

бібліотекар

V. Робота з батьками

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Інформувати батьків про читання книг учнями, розповідати про вимоги до користування підручниками про культуру читання.

Протягом навчального року

бібліотекар

2.

Оформити книжкові виставка: - Книга джерело знань. - Юний друже, бережи книгу! - Екран змагання.

09.09.2018
21.10.2018

бібліотекар

3.

В міру надходження обновляти книжкову виставку «На допомогу батькам».

Протягом року

бібліотекар

VІ. Організація книжкових фондів, каталогів

№ З/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Обробка, облік,розстановка нових надходжень

Протягом навчального року

бібліотекар

2.

Вилучати застарілу літературу, загублену та не придатну для користування, згідно нормативних документів

Протягом навчального року

бібліотекар

3.

Редагувати алфавітний каталог

Протягом року

бібліотекар

4.

Звірити облікові документи в бухгалтерії

Два рази на рік

бібліотекар

5.

Скласти заявку на передплату періодичних видань.

Протягом року

бібліотекар

6.

Оголосити акцію “Допоможемо бібліотеці”

Протягом року

бібліотекар

 

VІІ. Робота з фондом підручників

№ З/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Проаналізувати забезпеченість учнів підручниками

Вересень

бібліотекар

2.

Виступ – інформація на серпневій нараді про забезпеченість учнів школи

Серпень

бібліотекар

3.

Провести видачу підручників через класних керівників

До 31 серпня

бібліотекар

4.

Провести в класах бесіди про бережливе ставлення до навчальної книги

Протягом навчального року

бібліотекар

5.

Вести картотеку облікових карток фонду шкільних підручників згідно з інструкцією

Протягом навчального року

бібліотекар

6.

Забезпечити розміщення підручників у книгосховищі відповідно до вимог

До 01.10.2018

бібліотекар

7.

Організувати збір підручників в кінці року

Травень

бібліотекар

8.

Підготувати інформацію про підручники не повернуті учнями.

Травень

бібліотекар

9.

Вести своєчасну обробку та облік нових надходжень

Протягом року

бібліотекар

10.

Вилучити і списати застарілі підручники, оформити надходження нових підручників, отриманих в замін загублених

Протягом навчального року

бібліотекар

 

 

Comments