Faedah-faedah Bermain Catur

Berikut adalah beberapa faedah dan kebaikan bermain catur di kalangan murid-murid sekolah:

  • Bermain catur merupakan salah satu aktiviti yang boleh memperbaiki ingatan.   
  • Dengan bermain catur murid-murid boleh menjadi lebih fokus dan melatih daya konsentrasi.
  • Catur boleh membantu kemahiran hidup dengan melatih murid-murid membuat keputusan dengan lebih berhati-hati dan mengajar bahawa pilihan yang pertama tidak semestinya pilihan yang terbaik.
  • Catur dan Sains - catur membantu dalam pembentukan cara berfikir secara saintifik.
  • Catur dan Matematik - catur membantu membuat pengiraan di dalam kepala.
  • Catur dan Seni - Imaginasi kamu akan tercabar dengan jumlah pergerakan buah catur di 64 petak papan catur yang tiada batasan.
  • Catur dan Psikologi - catur menguji kesabaran, kekuatan keinginan ("will power") dan konsentrasi.
  • Pendek kata, "Bermain catur sedikit sebanyak akan meningkatkan kecerdikan, pembelajaran, kemahiran diri, penyelesaian masalah dan membuat keputusan, serta keyakinan diri".

 

Sumber rujukan : http://www.chesstrainer.com/advantages.htm