pro rodiče‎ > ‎

Registrace 2019

Registrace členů Kamenického oddílu na rok 2019

Cena na rok 2019 byla opět stanovena na 900 Kč za jednotlivce, snížená sazba 600 Kč platí pro sourozence (za každého z nich) a pro studenty od 15 do 26 let. Vedoucí družinek (s platnou Čekatelskou zkouškou) pak platí 300 Kč.
Platbu, prosím, posílejte na náš střediskový účet (č.ú. 2600217747 / 2010 u FIO Banky) a jako variabilní symbol uvádějte číslo 21901. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte, za které platbu provádíte, abychom mohli platbu identifikovat.
Platbu registračního poplatku je potřeba uskutečnit nejpozději do 19. ledna 2019.

Pro jistotu si můžete zkontrolovat, jestli platba dorazila.


Co je vlastně registrace?
Zaplacením registračního poplatku se dítě stává oficiálním členem skautského hnutí Junák - český skaut, z. s. a získává všechny výhody s tím spojené.

Na jak dlouho registrace člena platí?
Poplatek platí na celý kalendářní rok (leden - prosinec).

Kam jdou peníze z poplatku?
Registrační poplatek je po přijetí střediskem rozdělen na několik částí. Jedna část zůstává středisku a je použita na oddílovou činnost (nákup vybavení, příspěvky na akce, nákup materiálu na schůzky...). Další část posíláme vyšším organizačním jednotkám, které ji použijí na zajištění chodu celé organizace, zajištění velkých celorepublikových akcí nebo např. na vzdělávání vedoucích.

Co získám zaplacením poplatku?
Kromě samotného členství v Junáku získává registrované dítě také členství ve WAGGGS a WOSM, příležitost účastnit se regionálních, celorepublikových i mezinárodních akcí. Dále každé dítě dostává 5x ročně poštou skautský časopis dle své věkové kategorie. Každý registrovaný člen má navíc na všech skautských akcích zajištěno úrazové pojištění.

Co je k registraci potřeba?
Od dětí, které se registrují poprvé, potřebujeme provedení platby dle instrukcí vedoucího (tyto intrukce budou včas zveřejněny i zde) a přihlášku.

Od dětí, které již jsou členem Junáka a jejichž údaje se od minulého roku nezměnily, potřebujeme pouze provedení platby.
Comments