pro rodiče‎ > ‎

Pro rodiče nováčků

Pokud uvažujete o tom, že byste své dítě přihlásili do skauta, v tomto článku najdete základní informace. Pak už jen kontaktujte vedoucí družin nebo vedoucí oddílu.

Co je to ten skaut?
Skauting vychovává mladé lidi k samostatnosti a odpovědnosti a připravuje je na budoucí život. Formou her a soutěží se děti učí spolupracovat, poznávají nová místa i zajímavé lidi a současně se baví. Činnost připravují a organizují kvalifikovaní vedoucí, kteří se prací s dětmi zabývají mnoho let.

Věkové kategorie skautingu
Aby bylo možno připravovat program dětem přímo na míru, každotýdenní schůzky probíhají ve čtyřech skupinkách rozdělených podle pohlaví a věku. Pro tyto družiny se používají tradiční názvy - světlušky, vlčata, skautky a skauti.
světlušky (dívky 6-10 let),
vlčata (kluci 6-10 let),
skautky (dívky 11 - 15),
skauti (kluci 11-15).

Kdo jsou skauti z Kamenice?
O našem oddíle  se dozvíte v tomto odkazu.

Kdo jsou vedoucí?
Každou družinu vedou 1-2 zkušení dospělí vedoucí, kteří v našem středisku většinou vyrůstali. Absolvovali různé kurzy a k vedení dětí je kvalifikují různé zkoušky a kurzy - například zdravotnický kurz, čekatelské zkoušky (tj. základy pedagogiky, psychologie, hospodaření...). Kontakty na naše vedoucí.

Jak probíhá skautský rok? 
  • Družinové schůzky - jsou pravidelně každý týden, jelikož prozatím nemáme klubovny, probíhají schůzky v domečku u fotbalového hřiště nebo v zasedačce obecního úřadu (bližší info v rozpisu schůzek).
  • Jednodenní výpravy - přibližně jednou do měsíce, buď družinové, nebo celooddílové. Někdy také jezdíme na akce pořádané středisky ze skautského okresu Benešov (pod který patříme) - tj. do Týnce, Benešova, Neveklova, sportovní akce, do divadla...
  • Vícedenní výpravy - buď družinové (u starších), nebo celooddílové (vánoční, jarní + některé akce
  • Tábor - na tábor jezdíme na dva týdny do indiánských stanů - týpí. Pro děti je připraven celodenní program a vrámci něj se také podílejí na chodu tábora (služby v kuchyni...). Obvykle prvních nebo druhých 14 dní v červenci.
Všechny druhy akcí a aktivit jsou součástí skautského programu. Předpokládá se, že se dítě bude zúčastňovat všech těchto akcí (pokud nemá zdravotní omezení apod.). Neúčastí ztratí nejen body do (případného) celoročního bodování, ale hlavně spoustu zážitků. Proto jim, prosím, umožněte zúčastnit se jich co nejvíce a v případě neúčasti je alespoň včas omlouvejte.
Je totiž velmi náročné připravit program, pokud nevíme reálný počet účastníků. A některé hry v malém počtu dětí ani není možné zrealizovat.


Finanční náklady
  • Registrace na jeden rok - 900Kč za kalendářní rok za jednotlice, sourozenci pak každý po 600 Kč. Platí se v lednu. Při pozdějším přijetí do oddílu se do tábora platí plná cena, po táboře jen její polovina.
  • Jednodenní výpravy - nejčastěji 0 - 100 Kč
  • Vícedenní výpravy - 200-400 Kč, záleží na tom, kam se jede, kde se spí...
  • Tábor - v loňském roce 2700 Kč
  • Různé vybavení - Nejnákladnější jsou spacák, batoh a boty. Karimatky a velké batohy jsme schopni zapůjčit, domluvte se s vedoucími! Vedoucí Vám také rádi pomohou s výběrem vhodného vybavení pro Vaše děti.

Jsme nezisková organizace a všichni vedoucí pracují pro děti zcela bez odměny!

K přihlášení je nutné vyplnit a odevzdat:
Comments