Živý betlém sbírka na klubovnu

Děkujeme všem dětem, hudebníkům a především Terce Sládečkové, která zrealizovala na štědrý den v našem kostele krasný divadelní a hudební projekt živého betléma. Také děkujeme všem dárcům, kteří v rámci divadla přispěli na rekonstrukci naší klubovny. Výtěžek byl 5.900 kč. Fotky z akce ZDE.

Další práce na klubovně

Během ledna budeme dále pokračovat s rekonstrukcí klubovny především s rodiči a řemeslníky. Rodiče můžou pomoc každé lednové úterý od 16h- 17:30 h. Nyní připravujeme podlahu k betonáži. Na fotce jsou už nová okna. Plánované dokončení je v únoru. 

Dále pokračuje možnost finanční pomoci prostřednictvím webu. Za tímto účelem jsme ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara zřídili


které můžeme rovnou čerpat na naši realizaci. Zpětně lze samozřejmě pro Vás vystavit potvrzení o přijetí daru.
Za všechny dary ze srdce děkujeme. 


Realizace nové skautské klubovny


Po dvou letech fungování se v našem skautském oddíle schází každý týden na schůzkách jednotlivých družin více než 50 dětí. Většinu pravidelných schůzek během týdne realizujeme venku. Při nepřízni počasí využíváme společenskou místnost v přízemí naší fary, což není ke "skautování" úplně optimální. Farnost nám pro naše účely nabídla prostory v suterénu fary. Nabídku jsme přijali a rozhodli jsme se zde společnými silami vybudovat do konce roku 2017 naši novou klubovnu. Přikládáme fotky stávajícího stavu a 3D vizualizaci očekávaného výsledku. Budeme rádi za každou Vaši podporu. Děkujeme.

SEZNAM PRÁCE:
škrabání klepání stěn na cihlu. skauti, vlčáci + tatinci (ČT). Skautky pomoc s uklidem (PO).
rozvod elektřiny světelný a zásuvkový. Včetně krabic ovladačů a patic na žárovky + LED žárovky.
rekonstrukce obou dveří, broušení nátěr společně s kluky se skautu v rámci schůzky. Pořídit skalný papír a barvu atd.
Sádrování spárování, koupit sádru a špachtle, ve schuzce se skauti (ČT) a skautky (PO)
stažení stoupaček + nasazení top.těles
zajištění oken do suterénu
nákup barvy, a vylíčení včetně penetrace, Skauti/Skautky

balík kuliček na vyrovnání
pokladka s někým, Cukr, Slaďa
nákup koberce cca 150kč/m2, Dvě 4metrovky v délkách 1) 4830 mm 2) 5270 mm
pokládka koberce, řezací nože
 
   br. Bobek
        
    


Článek zpravodaj 10/2017 Ludgeřovice 


Skautský „boom“ v Ludgeřovicích
    Když se před pár lety dva zkušení skautští vedoucí přistěhovali s rodinou do Ludgeřovic, jednoduše je napadla myšlenka, že by na povodí Ludgeřovického potoka
mohli zasít semínko skautingu. A díky jejich nadšení a usilovné práci semínko
vzklíčilo rychleji, než sami čekali.
Přibližně v lednu minulého roku k sobě tito dva kamarádi přizvali další
čtyři a společně se rozhodli založit (nejen) pro místní  více zde
 

br. Bobek

Cesta do houštin lesa  11/2017. 

Vše začalo v Bohušově na faře, kde při ubytování děti jeden s vedoucích slyšel venku pláč. Přišel blíž a zjistil, že na zahradě fary přiběhly čtyři víly. Tři tančily a jedna plakala. Ptal se jí co se stalo, ale ona jen řekla ať přijde s dětmi. Po večeři jsme přišli a Víla pověděla ........ FOTO-KRONIKA.


br. Bobek Rádi přivítáme nové děti do těchto družinek


 • vlčata kolem 3 kluků (2.-4. třída)
 • světlušky kolem 2 děvčat  (2.-4. třída)
 • skautky 2-3 děvčata (5.-7. třída)
 • skauti kolem 2 kluků (5.-7. třída)
 • benjamínci mají již naplněnou kapacitu (předškoláci, 1. třída)

Příchod nových členů je možné do konce tohoto roku. Pak už zase od září 2018.

skautludgerovice@gmail.comVítejte na stránkách skautském oddílu LUDGEŘOVICE

Vážení rodiče a děti, rádi bychom Vás prostřednictvím těchto stránek informovali o našem skautském životě.

Také Vás děti, chceme pozvat do našich družinek benjamínků, světlušek a vlčat. Scházíme se pravidelně na ludgeřovické faře. 
 • skautky
  • v pondělí od 18:00 do 19:00 hodin
 • benjamínci a světlušky
  • v úterý od 16:00 do 17:30 hodin
 • vlčata a skauti
  • ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin  

  Vedení mladých lidí k aktivnímu, odpovědnému životu ve společnosti.

  S přesvědčením, že svět můžeme nechat lepší než jsme jej poznali. Záleží na nás co pro to uděláme. 

  Snažit vést děti podle skautských zákonů. Klást důraz na správné hodnoty jako je pravdomluvnost, prospěšnost společnosti, ale také se naučit být sebevědomý, samostatný a optimistický.