วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

แจ้งนักศึกษา รุ่นที่ 4

นักศึกษา ระดับ ปวช. สาขางานการประมง และระดับ ปวส. สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่4

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว กำหนด วัน สอบปลายภาค วันสัมมนาปัญหาพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์   2557  เวลา 09.00 - 17.00 น.

สถานที่สอบ อาคารศูนย์วิทยบริการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

(นักศึกษาจะต้องสำรองที่พักเอง)

 

แจ้งนักศึกษา

นักศึกษา ระดับ ปวช. สาขางานการประมง และระดับ ปวส. สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2556   และภาคเรียนที่ 1/2557 ให้เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานทะเบียน 037 233 993 หรือ 081 9836 915


ข่าวใหม่...>>ขอเปลี่ยนแปลง วัน การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 (ใหม่)

ข่าวด่วนแจ้งนักศึกษา

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2556 และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ดังนี้

วันเสาร์ที่  5 ตุลาคม  2556  กำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2556  และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับ ปวช. สาขางานการประมง และระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่ 4  เวลา 09.00 น. สถานที่ ศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

วันเสาร์ที่  12 ตุลาคม  2556  กำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2556  และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับ ปวช. สาขางานการประมง และระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่ 4  เวลา 09.00 น. สถานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่  13 ตุลาคม  2556  กำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2556  และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับ ปวช. สาขางานการประมง และระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่ 4  เวลา 09.00 น. สถานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตาก

นักศึกษาสามารถเลือก วันและสถานที่สอบ ตามความเหมาะสม เพียงวันเดียวเท่านั้น 


แจ้งนักศึกษา

นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่ 3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว กำหนด วัน สัมมนาและสอบปัญหาพิเศษ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม  2556 เวลา 09.00 - 17.00 น.
สถานที่ อาคารศูนย์วิทยบริการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว (นักศึกษาจะต้องสำรองที่พักเอง)
 
แจ้งนักศึกษา
นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่ 3 ที่กำลังจะจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 ให้เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานทะเบียน 037 233 993 หรือ 081 9836 915

สามารถสอบถามปัญหาได้ที่ 

แสดงความคิดเห็น

ประกาศล่าสุด

 • สั่งจองกระเป๋า สำหรับผู้สนใจสั่งจองกระเป๋า
  ส่ง 26 ส.ค. 2556 02:16 โดย ToomTAM CK.
 • การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ ข่าวด่วนแจ้งนักศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2556 และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ดังนี้วันเสาร์ที่  5 ตุลาคม  2556  กำหนดสอบ ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2556 00:48 โดย ToomTAM CK.
 • ด่วน! แจ้งนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แจ้งนักศึกษานักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่ 3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว กำหนด วัน สัมมนาและสอบปัญหาพิเศษ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2556 00:41 โดย ToomTAM CK.
 • ประกาศผลการเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ผลการเทียบโอนรายวิชา ระดับชั้น ปวช.(รุ่นที่ 4 ) สาขางานการประมง ประจำภาคเรียนที่ 2/2555         ลำดับ       รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล  ภาษาไทยเพ ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2556 20:05 โดย ToomTAM CK.
 • ผลการประเมินการเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวส. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา ผลการเทียบโอนได้ดังนี้
  ส่ง 18 เม.ย. 2556 08:17 โดย ToomTAM CK.
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงการ(ปัญหาพิเศษ) ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สามารถดาว์นโหลดไฟล์ข้อมูลได้ <==Click here ==>

==>เปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนประมง รุ่นที่ 4
เรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาแผนกวิชาประมงทุกท่าน ขณะนี้วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าเรียนในรุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
ให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

http://www.skat.ac.th

http://sites.google.com/site/skatarun

E-mail  ::  skfish_mou@hotmail.com
sakaeofish@gmail.com