Mer konkret då?

Vad arbetar Skåneländsk Samling för mer konkret?

Vi arbetar enligt närhetsprincipen för ett större självstyre för de provinser som ingår i Skåneland. Vi vill att Region Skåne ska bli en delstat i ett federalt Sverige. Vi arbetar för att den regionala identiteten ska synliggöras. Flaggan och andra symboler bör t ex i offentliga sammanhang användas på ett mycket intensivare sätt, proportionellt med svenska symboler. Flaggan är en gemenskapssymbol som bör användas med smak och omtanke.

Vi vill få människor att tänka regionalt och större. Det skånska och skåningen måste i språkbruket få lov att förbli "skånska" respektive "skåning" också i Öresundssammanhang, snarare än att ingå i stereotyper för det svenska. Vi arbetar för att sprida vetskap om den skåneländska historien och traditionella kulturen, bland annat i skolorna. Vi vill också sprida vetskapen om en unik nutida skåneländsk vardagskultur.


Skåneländsk Samling: www.skanelandsksamling.org
Kommentarer, frågor: 
denna adress.
Ordinarie medlemskap: sätt in 100 kr på pg 790279-4.
Comments