Bli medlem

Skåneländsk Samlings inflytande är beroende av det antal medlemmar som önskar stödja föreningens arbete. Varje person som stöder föreningens syften, kan bli medlem.

Du är alltså hjärtligt välkommen som medlem. Det enklaste är att direkt sätta in medlemsavgiften på postgironummer 790279-4. Skicka med namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Medlemskapet löper per kalenderår och k
ostar 80 kr.

Man förbinder sig självklart inte till något aktivt föreningsarbete genom att ansöka om medlemskap. Vi är hur som helst tacksamma för det principiella stöd som medlemsavgiften innebär. Om du däremot på ett aktivt sätt skulle vilja delta i föreningsarbetet är du givetvis välkommen att anmäla ditt intresse för det redan nu!


Skåneländsk Samling: www.skanelandsksamling.org
Kommentarer, frågor: 
denna adress.
Ordinarie medlemskap: sätt in 100 kr på pg 790279-4.


Comments