Skåneländsk Samling

Föreningarna Sällskapet Skånsk Samling och Föreningen Skånelands Framtid gick den 29 april 2007 samman till en förening. Namnet på den nya föreningen är Skåneländsk Samling och vi arbetar vidare mot samma mål som tidigare.

Skåneländsk Samling (SkS)

arbetar med politiska visioner, för att med en öppen, välkomnande regionalism stärka kultur och identitet i Blekinge, på Bornholm, i Halland och iSkåne. Alla ska kunna känna sig delaktiga i den regionala gemenskapen. I den kultur som SkS arbetar för, ingår all kultur som har specifik koppling till regionen, dvs också olika typer av blandkulturer. Kultur och identitet är aldrig något statiskt utan förändras med tid.

Förening

SkS är en förening som består av dess medlemmar. Föreningen skall ge uttryck för medlemmarnas synpunkter i regionala frågor. Vi har årsmöte där medlemmarna väljer styrelse. Vi har andra medlemsträffar. Styrelsen träffas ofta och försöker hålla så nära kontakt med medlemmarna som möjligt.

Vad har du att vinna på detta?

Genom en stärkt regional kultur och identitet erbjuder SkS en vision om ett samhälle:

- vars människor och institutioner får en större identitetsmässig säkerhet och trygghet. Den som vet vem han är, kommer att vara nyfiken och öppen mot andra.

- där samförstånd och solidaritet ökar. Människor känner gemenskap och ansvarstagande för den region där de lever.

- där regionen blir en del av ett Europa baserat på kulturell mångfald mellan olika geografiska områden. Vår unika kultur och historia får en ny, viktigare roll.Ett urval uppdateringar:

5/11-16: Styrelsen uppdaterad
19/2-12: Sajten skanelandsframtid.org helt överflyttad till skanelandsksamling.org samt nedsläckt
6/9-11: Liten översyn över aktuella uppgifter
6/6-10: Påbörjad helt ny sajt som är flyttad till Google Sites
9/6-06: Uppdaterad aktivitetslista och ändrad kontaktinfo m m
25/4-06: Stor översyn över gammal info
3/2-05: Uppdaterad aktivitetslista och ändrad kontaktinfo m m
21/9-03: Uppdaterad aktivitetslista.
6/6-00: Första versionen av webbplatsen klarSkåneländsk Samling: www.skanelandsksamling.org
Kommentarer, frågor: denna adress.
Ordinarie medlemskap: sätt in 100 kr på pg 790279-4.