Regler for leje af Skæring Forsamlingshus

Enhver lejer af Skæring Forsamlingshus har ansvar for, at reglerne for brug og aflevering af forsamlingshuset, følges.

Der må max. være 110 personer i lukket selskab i forsamlingshuset, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

Der må ikke opkræves entre til arrangementer i Skæring Forsamlingshus uden forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Det er ikke tilladt at afholde ungdomsfester i Skæring Forsamlingshus.

En udlejning er (hvis intet andet er aftalt) fra kl. 12:00 til kl. 10:00 den efterfølgende dag.

I udlejningen er ikke indbefattet håndklæder, viskestykker, sæbe, toiletpapir og lignende.

Musikken skal stoppe kl. 02:00, efter kl. 23:00 skal døre og vinduer holdes lukket, og støjende udendørs aktiviteter stoppe.

Lejeren skal henstille til sine gæster, at der tages mest mulig hensyn til naboerne, både under og efter arrangementet.

Udendørs aktiviteter skal i videst mulig omfang henlægges til gårdarealet mod Grenåvej.

Det er strengt forbudt at bruge åben ild ved forsamlingshuset. Brug af grill skal foregå i gårdarealet mod Grenåvej.

Til opsætning af æresport skal de bestående beslag anvendes. Brug af søm eller skruer er ikke tilladt.

Brug af søm, skruer, tape og lignende til ophængning er ikke tilladt.

Udsmykning må kun ske i sådan udstrækning, at det ikke skader vægge, døre, gulve og lofter m.v.

Alle vandrette flader som f.eks. borde, vindueskarme skal aftørres med en fugtig klud, tape på bl.a. bagsiden af borde skal fjernes.

Spild på stole skal aftørres.

Spild på gulve f.eks. fadøl, vin, shot m.m. - tørres op straks, med gulvklud fra køkken.

Inden aflevering skal alle gulve fejes. Dog ikke vaskes.

Service, glas, bestik og askebægre m.m. skal skylles inden opvask og herefter anbringes på de respektive pladser.

Skæring Forsamlingshus kan ikke gøres ansvarlig for defekter på opvaskemaskine, køleskab, fryser, komfur og ovne.

Det er strengt forbudt at hælde suppe, fedt og lignende i køkkenvasken.

Køkkenet skal afleveres i rengjort stand, ligeledes skal

Ovne, komfur og køle/fryseskab afleveres rengjorte.

Køle/fryseskabe og opvaskemaskine m.m. slukkes efter vejledning.

Affald m.m.

Alle medbragte ting skal fjernes.

Køkkenaffald anbringes i containeren i lukkede sække.

Der må ikke fyldes mere i containeren end låget kan lukke.

Henstår der sække fratrækkes kr. 25 pr. sæk i depositum.

Flasker, metaldåser og pap skal fjernes - må ikke henlægges i containeren.

Manglende eller beskadiget service og inventar vil blive krævet erstattet af lejer.

Til sikkerhed for småskader og mangler eller ekstraordinær rengøring, skal der ved kontraktens underskrift, indbetales et depositum på Kr. 1.500.

Overtrædelse af ovenstående regler medfører erstatningskrav, hos den på lejekontrakten oplyste lejer.

Erstatningskravet kan ikke begrænses til det indbetalte depositum.

Er det oplyste formål med arrangementet ikke i overensstemmelse med det afholdte arrangement, er bestyrelsen berettiget til at tilbageholde hele det indbetalte depositum.

Bestyrelsen kan - som udlejer - foretage stikprøvekontrol og kan - såfremt det skønnes - at ovenstående regler ikke overholdes stoppe arrangementet.

Stoppes arrangementet af bestyrelsen eller af politiet, er det bestyrelsen for forsamlingshuset uvedkommende. Hvorfor refusion af depositum/husleje ikke vil finde sted.