Välkommen till Själafjärdens samfällighetsförening.

Vi är en samfällighetsförening som bildades i Oktober 1983
och består av 60 fastigheter belägna runt Själafjärden på Obbolaöns västra sida.
 

 
 


 
Comments