ไฮไลท์ (Hi-light)..

5 ธันวาคม พ.ศ.2558 

       5 ธันวาคม 2558 "ชาวสิวารัตน์ 8 ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558  ตั้งแต่ช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป โดยมีท่านพระครูอดุลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสามพราน เป็นผู้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย
        และเช่นเคย ท่านนายกวาสนา กลิ่นพยอม นายก อบต.ตำบลยายชา ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม การทำบุญเลี้ยงพระและเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในตอนค่ำอีกด้วย ในนามของคณะจัดงาน ขอเป็นตัวแทนชาวสิวารัตน์ 8 แสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
        โดยปีนี้นับได้เป็นปีที่ 2 ที่ชาวสิวารัตน์ 8 ได้จัดให้มีการทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล และคณะทำงานรู้สึกปลึ้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อได้เห็นความสามัคคีร่วมแรงใจแรงกายของชาวสิวารัตน์ 8 นำข้าวปลาอาหารและปัจจัย คนละเล็กละน้อยมาร่วมกัน จึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขณะที่ตอนเย็น ก็ได้ปลึ้มใจอีกครั้งที่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวสิวารัตน์ 8 พร้อมใจออกมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร อย่างพร้อมเพรียง  ในนามคณะทำงานทุกคน ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก และด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ชาวสิวารัตน์ 8 ทุก ๆ ครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ....

 
  

นายกวาสนา กลิ่นพยอม นายก อบต.ตำบลยายชา
ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมด้วย

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวสิวารัตน์ 8 พร้อมใจจุดเทียนชัย
ถวายพระพร อย่างพร้อมเพรียง
6 มีนาคม พ.ศ.2558

ภาพประชุมผู้สูงอายุ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8  วันที่ 5 มี.ค.58  
ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ต.ยายชา อ.สามพราน

       
 15 มกราคม พ.ศ.2558

นวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ร่วมใจกันจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ทุกปีไม่ว่างเว้น โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่ชาวสิวารัตน์ 8  มุ่งมั่นจัดงานนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆ ลูกหลาน เยาวชนให้ได้มีส่วนร่วมในงานวันเด็กมากขึ้นทุกปี นั่นคือวัตถุประสงค์หลัก ประเด็นรองลงมาคือการแสดงออกทั้งบนเวทีและการละเล่นทั้งหลาย ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทั้งหลาย ได้เห็นลูกหลานมีความสุข กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องในที่สาธารณะ คณะจัดงานมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และขอให้น้องๆหนูๆ จดจำบรรยากาศดีๆ เช่นนี้ไว้ตลอดปี   อแสดงความขอบคุณทุกแรงสนับสนุนไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ทั้งชาวสิวารัตน์ 8 ทุกครัวเรือน  คณะครูนักศึกษา กศน. ตำยายชา   คณะผู้บริหาร อบต.ตำบลยายชา  ท่านผู้ใหญ่ต้นและผู้ใหญ่ปราโมทย์  และผู้สนับสนุนภายนอกทุกๆ ท่าน......

 

 
 

วันเด็กแห่งชาติสิวารัตน์ 8 ปี'58


ขอขอบคุณคณะทำงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย.......


9 มกราคม พ.ศ.2558
14 ธันวาคม พ.ศ.2557

5 ธันวาคม 2557 าวสิวารัตน์ 8 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และในวาระเดียวกันนี้ยังได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความอิ่มเอมใจกันทุกท่าน ทั้งนี้ชาวสิวารัตน์ 8 ยังได้รับเกียรติจากนายก อบต.ตำบลยายชา นายกวาสนา กลิ่นพยอมและคณะ มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยทั้ง 2 วาระ     ในนามของคณะจัดงานขอขอบพระคุณ  พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน ชาวสิวารัตน์ 8 ทุกท่าน ที่ร่วมใจกันแสดงออกถึงความสามัคคีในการเตรียมงาน จัดงาน และร่วมกิจกรรมทั้งการทำบุญและจุดเทียนถวายพระพรซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดกาล  โดยการจัดทำบุญครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญหมู่บ้านฯ ครั้งแรกก็ว่าได้ โดยคณะทำงานเห็นควรจะทำให้เป็นประเพณีสืบไป.....

 

 
 
 
  
 
 

 


 
 


... คลิ๊กที่ภาพ เพื่อไปยังอัลบั้มรวม...29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


19 กันยายน พ.ศ.2557

ภาพการซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำประปาในหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุให้น้ำประปาซอยท้ายๆ หมู่บ้านฯไหลช้ามาก ทำดีแล้วทำต่อไปนะครับ
  

 
 


31 มกราคม พ.ศ.2557 

       .......เนื่องด้วยหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตลอด ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง เพราะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวสิวารัตน์ 8 มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไปด้วย   
   
  อนึ่งการจัดงานปีนี้ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม ร่วมแสดงออก และเพลินเพลินด้วยเครื่องเล่นตามความเหมาะสมเป็นหลัก ผลที่ได้คือการจัดการแสดงของเยาวชน เช่นการร้องเพลง ละครเวที   พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมมากมายของคณะอาจารย์ และนักศึกษา กศน. ตำบลยายชา มาร่วมสร้างความสนุกสนาน  ยังได้สนุกไปกับเครื่องเล่นบ้านบอลสปริงบอร์ด และระบายสีตุ๊กตา โดยปีนี้หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ได้รับเกียรติจากท่านนายกวาสนา กลิ่นพยอม อบต.ยายชาและคณะฯ ร่วมสร้างสีสันให้งานครั้งนี้ด้วย 
    
คณะทำงานและคณะกรรมการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งเสมอมา  ขอบคุณครับ

ดูวีดีโอจาก You Tube 

ส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ siwarat8@gmail.com  หรือ nuek2011@gmail.com
5 ธันวาคม พ.ศ.2556 (ค่ำ)
 พ่อของแผ่นดิน 
"พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญและภูมิพลังอันยิ่งใหญ่ ให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวไทยทั้งผอง"
พสกนิกรสิวารัตน์ ๘ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 


 


 

 
 
ภาพพระราชกรณียกิจจาก: กองบิน 4 ตาคลี 


5 ธันวาคม พ.ศ.2556 (เช้า)
นัเป็นความโชคดีของหมู่บ้านสิวารัตน์ 8  ที่มีคนขยันและเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ใหม่ให้กับหมู่บ้านฯ ในการหากิจกรรมดีๆ คือ "กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย... 


นำทีมโดยคุณน้อง โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตัดหญ้า ตัดต้นไม้และปรับพื้นที่ทางเข้าหมู่บ้านฯ  เพื่อรอเช้าวันที่ 5 ธันวาคม ในการนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวสิวารัตน์ 8 เป็นอย่างดี เป็นที่น่ายินดีคือมีเด็กๆและเยาวชนเข้าร่วมด้วย งานนี้ขาดการประชาสัมพันธ์ บางท่านยังไม่ทราบข่าวด้วยซ้ำว่ามีกิจกรรม นี่เป็นอีกความภาคภูมิใจของชาวสิวารัตน์ 8 ที่หมู่บ้านนี้มีแต่คนคุณภาพ...
    
 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ : https://plus.google.com/u/0/photos26 สิงหาคม พ.ศ.2556

คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ตรวจระบบสาธารณูปโภคที่โครงการปรับปรุงล่าสุด

ณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือร้องเรียนของ นายสมนึกชินศรี ชื่อหมู่บ้าน สิวารัตน์ 8 โฉนดที่ดินเลขที่ 100898 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชื่อผู้นำตรวจ นายสมัย เหมมั่น ผู้ขอทำการจัดสรรที่ดิน/หรือผู้แทนผู้ขอจัดสรรที่ดิน เป็นผู้นำตรวจ ตามประเด็นข้อร้องเรียน ดังนี้
    1. ฝาท่อระบายน้ำทั้งหมดให้เป็น คสล. มีช่องตัววี พร้อมช่องระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้เพียงพอ
    2. รั้วโครงการทรุดเอียง ให้หาวิธีการให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 1 แห่ง และรั้วโครงการ 1 แห่ง ไม่ได้ฉาบปูนให้ได้ระดับ
    3. ให้เพิ่มบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 3 บ่อ บริเวณซอย 14
    4. ให้ย้ายคันดินบริเวณสวนสาธารณะให้อยู่นอกฝั่งถนน เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้สะดวกและปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ
    5. ให้รื้อประตูเหล็กที่กั้นบริเวณช่องว่างระหว่างแปลงหมายเลข 6 และ 7 ออก (มีการรื้อแล้ว ตามบันทึกการตรวจ ลว. 28 ส.ค.55
    6. ให้ลอกท่อระบายน้ำทั้งโครงการ
    7. สวนสาธารณะให้ตัดหญ้าให้เรียบร้อย และจัดทำบ่อน้ำตกบริเวณสวนสาธารณะให้ใช้งานได้
สรุปผลการตรวจ ดังนี้
    ข้อ 1. ผู้จัดสรร ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว
    ข้อ 2. ผู้จัดสรรได้จัดทำซ่อมแซมแล้ว แต่มีช่องว่างระหว่างรั้วโครงการกับรั้วที่มีอยู่เดิม ผู้จัดสรรจะก่ออิฐฉาบปิดช่องว่างและทาสีให้เรียบร้อย
    ข้อ 3. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
    ข้อ 4. ดำเนินการย้ายคันดินแล้ว
    ข้อ 5. มีการรื้อถอนแล้ว
    ข้อ 6. มีการดำเนินการลอกท่อไปบ้างแล้วเป็นระยะ ผู้จัดสรรจะดำเนินการลอกท่อให้ก่อนมีการส่งมอบนิติฯ
    ข้อ 7. สวนสาธารณะ สภาพคันหินบริเวณท่อไม่ได้ทำคันหินกันไสล้ ผู้จัดสรรจะดำเนินการจัดทำคันหินบริเวณท่อรอบสวน โดยรอบสวนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงามและผู้จัดสรรจะดำเนินการแก้ไขระบบ น้ำพุให้ใช้งานได้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ เข้ามาตรวจสอบ
    ข้อ 8. แนวถนนภาระจำยอมที่ผู้ร้อง ร้องว่ามีการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำแนวเขตถนน ผู้จัดสรรจะไปดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ให้ถนนภาระจำยอมมีความกว้าง 16 เมตร ตามแผนผังโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ และทาสีแสดงแนวเขตถนนภาระจำยอม (ใช้สีทาถนน)


 

  

  

 

ส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ siwarat8@gmail.com  หรือ nuek2011@gmail.com

25 สิงหาคม พ.ศ.2556

ประชุมชาวสิวารัตน์ 8 พิจารณาระบบสาธารณูปโภคที่โครงการฯ ดำเนินการให้ที่ผ่านมา และร่วมอภิปรายการดำเนินงานขอคณะกรรมการกับการร้องเรียน โครงการฯหน่วยงานรัฐ และศาลปกครองกลาง เรื่องระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ปี 2554 ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลยายชา (ผู้ใหญ่ต้น) ร่วมเป็นประธานด้วย ในนามของคณะกรรมการและคณะทำงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา เพราะนี่คือหมู่บ้านของเราเอง..

 
 
 
 
 

 
ส่งความเห็นเพิ่มเติมที่ siwarat8@gmail.com , nuek2011@gmail.com


10 สิงหาคม พ.ศ.2556

ขอทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พสกนิกรชาวสิวารัตน์ 8
 วันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลาประมาณ 18.00 น. ขอเชิญพสกนิกรชาวสิวารัตน์ 8 พร้อมกับพี่น้องชาวไทย ร่วมใจถวายพระพร ณ บริเวณหน้าสำนักงานนิติบุคคล สวนสาธารณะ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 โดยพร้อมเพรียงกัน คุณลูกทั้งหลายอย่าลืมชวนคุณแม่ไปด้วยกันนะครับ ในงานบริการน้ำดื่มและเทียนไขแจกฟรี


27 กรกฎาคม พ.ศ.2556

โครงการสิวารัตน์ ไม่ทิ้งประชาชน ยังคงเดินหน้าร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคลฯ

     ณะ ที่โลกหมุนไปอย่างทุลักทุเล ชาวสิวารัตน์ 8 ยังมุ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แสวงหาหนทางที่จะช่วยให้วิถีการดำรงชีวิตเป็นไปอย่างสวยงามยิ่งขึ้น ประการแรกคือการร่วมใจกันจัดตั้งองค์กรที่มั่นคง รัฐให้สิทธิ์และคุ้มครอง อีกทั้งเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญต่างๆ นั่นคือ "นิติบุคคลสิวารัตน์8" 
       สำหรับ ปลายทางขององค์กรนี้ นั่นคือความตั้งใจที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแห่งรัฐโดยประชาชนที่เป็นสมาชิกของ นิติฯ เอง อีกทั้งยังสามารถแสวงหากำไรและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของทุกครอบครัวให้ดี ขึ้น ด้วยการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนการนำกองทุนต่างๆ ของรัฐเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารโครงการสิวารัตน์และบริษัท คาสเทิลพีค ได้สนองตอบที่จะช่วยผลักดันให้นิติบุคคลเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้จะต้องเสียเวลาถกเถียงกันนานเกือบ 4 ปี 
     บื้องต้น โครงการฯได้เริ่มดำเนินการแก้ไขระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ไปและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น รปภ. และระบบกล้องวงจรปิดเป็นต้น  สิ่งที่ท่านได้เห็นจากภาพนี้เป็นความตั้งใจของคณะกรรมการที่ได้ประสานงานกับ ผู้บริหารโครงการฯ ให้ดำเนินการให้สมบูรณ์ ก่อนจะส่งมอบต่อไป คณะกรรมการและคณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้อง ชาวสิวารัตน์ 8 ต่อไป..ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน....


 
 


 
 

 
 
 
 


 

4 กรกฎาคม พ.ศ.2556

เรียนพี่น้องชาวสิวารัตน์ ๘ ทุกท่าน ด้วยทางโครงการ ฯ ได้เก็บกวาดเศษ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ รวมทั้งของใช้ในบ้านที่ไม่ต้องการแล้ว ที่มาสุมรวมเกะกะหน้าโรงเก็บขยะบริเวณหน้าหมู่บ้านเรา สร้างบรรยากาศ "หน้าบ้าน ไม่น่ามอง" เอาซะเลย  นั่นเป็นสิ่งที่ประณามคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไปด้วย ทั้งๆที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีจิตใจที่ชอบความเรียบร้อย รักความสะอาด ต้องพลอยถูกประณามจากคนนอกหมู่บ้าน ฯ ที่มองเข้ามาหรือเข้ามาติดต่อญาติมิตรก็ตาม  ภาพนี้ถ่ายวันนี้ เดาดูว่าจะมีมาทิ้งอีกหรือไม่ เอาง่ายๆ แค่ขยะทั่วไปจากบ้าน พอมาถึงก็โยน ไม่ก็วางแหมะด้านหน้า โครงการต่อไปคงต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อจะได้ประนามเฉพาะคนที่มักง่ายจริงๆ และนำมาประจาน  19 พฤษภาคม พ.ศ.2556

หลักการการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ภายใต้หมวด ๔ มาตรา ๔๓,๔๔,๔๕,๔๖,๔๗,๔๘,๔๙,๕๐,๕๑,๕๒ และ ๕๓ ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓
                                                                                  

**** ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคณะกรรมการจัดตั้งนิติบุคคล สิวารัตน์ ๘ ได้ทุกวันที่ siwarat8@gmail.com , nuek2011@gmail.com 

28 กมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ขอเชิญ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมแสดงออกถึงศักยภาพโดยรวมของสิวารัตน์ 8 และประชาชนหมู่ 1 อันจะนำไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืนสำหรับหมู่ 1 ของทุกท่าน  ณ สำนักงานนิติฯ ศาลาประชาคม  สวนสาธารณะสิวารัตน์ 8  ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17:00 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลยายชาจงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้  


ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: siwarat8@gmail.com หรือ nuek2011@gmail.com


15 มกราคม พ.ศ.2556
มภาพบรรยากาศ "งานมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ สิวารัตน์ ๘ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ได้ที่ :  https://sites.google.com/site/siwarat8/activity/wan-dek-56

 ชุดที่ 1   คลิ๊กเพื่อดูทั้งหมด

  ชุดที่ 2   คลิ๊กเพื่อดูทั้งหมด


..ในนามคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ขอขอบคุณพี่น้องชาวสิวารัตน์ ๘ ทุกๆครัวเรือน ที่ให้การสนับสนุนทุกสิ่งอย่าง เพื่อให้เด็กและเยาวชนหมู่บ้านเราได้รับความสำราญ สนุกสนาน  
ทำให้เด็กๆได้เห็นและตระหนักถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้านตนเอง เป็นตัวอย่างของการร่วมแรงร่วมใจ จนงานสัมฤทธิ์ผลทุกประการ..


ส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ siwarat8@gmail.com


6 มกราคม พ.ศ.2556       
 


 5 มกราคม 2556 ทางโครงการฯได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำนักงานนิติฯ แล้วในนามคณะกรรมการจัดตั้งนิติบุคคล ขอแสดงความขอบคุณก่อนส่งมอบ.....
         

ส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่: siwarat8@gmail.com
    11 มกราคม 2556 ทางโครงการฯได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงที่ทิ้งขยะหน้าหมู่บ้านฯ แล้วในนามคณะกรรมการจัดตั้งนิติบุคคล ขอแสดงความขอบคุณก่อนส่งมอบ....

29 ธันวาคม พ.ศ.2555
 ..เมื่อวานนี้ (28 ธันวาคม 2555) ทางโครงการฯได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำนักงานนิติฯ แล้ว (เหลือมิเตอร์น้ำ ยังไม่ต่อ) ในนามคณะกรรมการจัดตั้งนิติบุคคล ขอแสดงความขอบคุณล่วงหน้า ก่อนส่งมอบ.....

     

  ..ไปต่างจังหวัด ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการขับรถนะครับ เที่ยวให้สนุกสุดเหวี่ยง        เผื่อคนที่ติดภาระกิจด้วยครับ  และกลับมาใช้ชีวิตในปี ๒๕๕๖ อย่างมีความสุขตลอดปี

16 ธันวาคม พ.ศ.2555

ภาพบรรยากาศ งานจุดเที
ยนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ บริเวณหน้าสำนักงานนิติบุคคล หมู่บ้านสิวารัตน์ ๘


 
 

 ในนามกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณพี่น้องชาวสิวารัตน์ 8 มา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน... 

12 ธันวาคม พ.ศ.2555
 


 

 

....เมื่อ 12 ธันวาคม  ที่ผ่านมา  โครงการฯ ได้นำกล้องวงจรปิดตัวใหม่มาติดตั้ง โดยสามารถบันทึกและดูย้อนหลังได้ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยของทุกคนในหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 และ ป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง         ส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่     
siwarat8@gmail.com
หรือ

10 ธันวาคม พ.ศ.2555

แบบฝาท่อใหม่ 
ที่โครงการฯ ภูมิใจนำเสนอ...เอาล่ะ ดูมีสไตล์ขึ้น    ด้วยการตีแบบที่หน้างาน เพื่อเพิ่มความกระชับให้ฝาทุกฝา ร่องวีสำหรับน้ำไหลชัดเจนขึ้น  รูระบายน้ำที่ใหญ่ขึ้น เป็นนิมิตหมายอันดีต่อชาวสิวารัตน์ 8 อย่างยิ่ง ที่จะได้รับสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ตามที่คาดหวังไว้ตอนซื้อบ้าน


 SAMSUNG DIGITAL CAMERA

26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555


 
ภาพตัดต้นปาล์ม บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 หนึ่งในโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการฯ หลังจากการประชุมร่วม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ระหว่างตัวแทนโครงการและชาวสิวารัตน์ 8 และรวมทั้งผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง


19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

ความร่วมมือครั้งสำคัญ
ก้าวไปสู่ความเป็นนิติสมาคม หมู่บ้านสิวารัตน์ 8   (ดูภาพทั้งหมด)
   
    มื่อวันเสาร์ที่17 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่บริษัทคาสเซอร์พีค โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณสมัย คุณอนันต์ และคุณพัชรินทร์ ร่วมกับสมาชิกสิวารัตน์ 8 ร่วมประชุมหารือและชี้จุดที่จะบูรณะระบบสาธารณูปโภค โดยอ้างอิงจากการเข้าพบกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปย่อๆ ดังนี้

    1. โครงการฯ จะซ่อมผิวถนนสาธารณะที่แตกร้าว (บางจุด) โดยใช้สเปรย์ฉีดจุดที่ควรจะแก้ไข
    2.
โครงการฯ จะทำฝาปิดท่อระบายน้ำใหม่ (บางจุด) ให้น้ำไหลได้สะดวกและทำบ่าฝาท่อให้แข็งแรง
    3.
โครงการฯ จะสร้างฝาท่อริมถนนเพชรเกษม 2 ฝาใหญ่เป็นตะแกรงเหล็กสำหรับสังเกตระดับน้ำถนน
    4. โครงการฯ จะแจ้ง อบต.ถึงการนโยบายเก็บขยะตามบ้านและยกเลิกที่ทิ้งขยะหน้าหมู่บ้านฯ
    5. โครงการฯ จะประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก้ไขกำแพงเอียงเข้าบ้านสมิกชิกซอย1
    6.
โครงการฯ จะปรับพื้นผิวสวนสาธารณะที่เป็นหลุมบ่อให้เสมอกัน (บางจุด)
    7.
โครงการฯ จะแก้ไขทางกลับรถซอย 13 ไม่ให้น้ำขัง
    8.
โครงการฯ จะประสานงานกับสนมก๊อฟเรื่องแนวกำแพงและการใช้กำแพงร่วมกัน
    9. โครงการฯ จะประสานงานกับ อบต.ท่าตลาดเรื่องเปิดช่องระบายน้ำซอย5 ด้านคลองบางสีจาก 2 จุด
    10.
โครงการฯ จะขอมิเตอร์น้ำไฟติดตั้งให้กับสำนักงานนิติฯ
    11.
โครงการฯ จะสร้างแนวถนนด้านหน้าหมู่บ้านฯ ฝั่งต้นปาล์มใหม่ ให้ฝาท่อระบายน้ำเปิด-ปิดสะดวก
    12.โครงการฯ จะแก้ไขไฟฟ้าตามจุดต่างๆให้อยู่ในสภาพดีก่อนส่งมอบสาธารณูปโภค

    13.โครงการฯ จะจัดหากล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกและดูย้อนหลังได้

     หลังจากประชุมแล้วทั้งหมดได้เดินสำรวจสภาพจริงและเจ้าหน้าที่บริษัทฯเก็บภาพเป็นหลักฐาน ในนามชาวสิวารัตน์ 8 ขอกราบขอบพระคุณบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและคาดหวังว่าผลการกระทำครั้งนี้จะนำเราไปสู่การจัดตั้งนิติบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
  รูปภาพการตรวจสาธารณูปโภคกด Link

ส่งความเห็นท่านได้ที่ siwarat8@gmail.com หรือ nuek2011@gmail.com

ขอเชิญชาวสิวารัตน์ 8
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555


ณ สำนักงานนิติฯ สวนสาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 โดยพร้อมเพรียงกัน

-------------------------------------------------------


การปรับตัวของชาวไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

http://hrthailand.blogspot.com/2012/03/hr-aec-2015-5.html
ข้อมูลเพิ่มเติม AEC
อ้างอิงจาก http://www.thai-aec.com/139

23 ตุลาคม พ.ศ.2555
 หนังสือจากปลัด อบต.ยายชา                คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดอ่าน
      
  ทุกท่านครับ ขอรายงานข่าวที่เกี่ยวกับหนังสือแสดงความเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนครปฐม เขตสามพราน เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่คณะกรรมการนิติฯ (จัดตั้ง) ร้องเรียนไปนั้น เป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านหูไปและแสดง ออกว่าเห็นพ้องกับที่โครงการฯ หรือบริษัทคาสเทิ่ลพีคได้ดำเนินการไปแล้ว ล่าสุดบอกว่าสิ่งที่ร้องไปทั้งสิ้นทำหมดแล้ว อาทิเช่น สร้างฝาท่อคอนกรีตให้แล้ว กำแพงรอบหมู่บ้านทำเสร็จแล้ว ไฟตามทางสว่างไสวแล้ว สวนสาธารณะสวยงามแล้ว น้ำพุที่สวนสาธารณะก็ไหลแล้ว ถนนคอนกรีตแก้ไขแล้ว ขยะหน้าหมู่บ้านสร้างบ้านให้แล้ว เป็นต้น เหลือสิ่งเดียวคือลอกท่อระบายน้ำ  หากท่านสมาชิกชาวสิวารัตน์ 8           
         
ท่านใดคิดว่าสิ่งที่โครงการฯ กระทำไปแล้วนั้นตรงตามแบบที่ยื่นไว้ หรือพอใจแล้วเท่านี้ ขอให้แจ้งกับคณะกรรมการนิติฯ (จัดตั้ง) ด้วย  ขออภัยไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดู ผมว่าถ้าไม่คิดมาก ก็รับได้แหละครับ เพราะหมู่บ้านนี้พึ่ง 3 ปีเอง หากอยู่ไปอีก 5-10 ปีละ นั้นละคือปัญหาครับ ลูกหลานยังไม่โตเลย ระบบสาธารณูปโภคพังแล้ว เช่นนี้ผมคนหนึ่งที่รับไม่ได้ครับ  สาเหตุคือการไม่ได้สร้างตามแบบที่แจ้งไว้ หนึ่งนั้นเพราะคงประหยัดงบประมาณ แทนที่จะสร้างครั้งเดียวให้ดีและถูกต้อง ไม่รู้ว่าท่านเจ้าของโครงการฯ ทราบเรื่องหรือไม่ว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อน

     

 สมาชิกท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม โปรดส่งความเห็นมาที่
siwarat8@gmail.com หรือโพสข้อความได้ที่ http://siwarat8.blogspot.com/

       
 
#ทิปคนดัง#....สัตว์เลี้ยงแสนรัก ของฉัน (คนเดียว)
          ชาวบ้านซอย 1 ร้องเรียนมาว่ามีสุนัขไปขับถ่ายหน้าบ้าน หากใครรู้ตัวว่าเป็นเจ้าของช่วยตามไปเก็บมูลสัตว์ด้วยนะคร๊าบบบ กระผม...
..สำหรับตัวอย่างที่ดีสำหรับการเลี้ยงสุนัขโปรดดูเจ๊ขวัญ บ้านเราเองมีตั้งเป็นสิบตัว เรื่องขับถ่ายไม่เดือดร้อนใคร ตามเก็บซะเรียบเร้...เพราะสโลแกนของเจ๊ คือ....ไม่ชอบให้ใครต่อว่าลับหลัง ค่ะเจ้านายยยย.......

 มุม อบต.      การจัดการขยะ
   ขอชมเชยการทำงานของท่านนายก อบต. ยายชา ท่านวาสนา กลิ่นพยอม และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ลงกายลงใจช่วยดูแลเรื่องสุขอนามัยของชาวบ้านสิวารัตน์ 8 ตลอดมา ในนามคณะกรรมการนิติ (จัดตั้ง) และ คณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย30 กันยายน พ.ศ.2555
 

ตรวจสอบมรสุม ฝนฟ้า สภาพภูมิอากาศ 
กับกรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.sattmet.tmd.go.th/newversion/mergesat.html

 
หนังสืออุทรณ์คำสั่งทางปกครอง (24กย55) 12 กรกฎาคม 2555 
เอกสารทั้งหมดนี้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องความเดือดร้อนชาวบ้านเท่านั้น

25 กันยายน พ.ศ.2555

บันทึกข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะของหมู่บ้าน 12 กรกฎาคม 2555 
เอกสารทั้งหมดนี้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องความเดือดร้อนชาวบ้านเท่านั้น

 บันทึกข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะของหมู่บ้าน 10 กันยายน 2555
โปรดคลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายใหญ่ 

เอกสารทั้งหมดนี้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องความเดือดร้อนชาวบ้านเท่านั้น

28 กรกฏา พ.ศ.2555
ฤทธิ์ต้นไม้ใหญ่
  เนื่องจากเช้าวันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ณ บ้านเลขที่ 9/252 ซอย11 เกิดต้นไม้ใหญ่จากฝั่งสนามก๊อฟโค่นลงมาล้มทับบ้าน ทำให้หลังคาโรงรถทะลุและเสียหาย งานนี้นอกจากเจ้าของบ้านนั่งเซ็งกับเหตุการณ์นี้แล้วคงต้องวุ่นวายในการซ่อมแซมบ้านยกใหญ่แล้ว ยังมีบ้านตรงข้ามโดนหางเลขไปด้วย เพราะต้นไม้ที่โค่นส่วนหนึ่งทับรถกระบะที่จอดบริเวณนั้นด้วย สาเหตุหลักคือต้นไม้ไกล้ตาย ที่รากถูกน้ำท่วมปีที่แล้ว ไม่มีแรงเกาะพื้นดิน บวกกับอาจมีแมลงแทะจึงทำให้โค่นดังกล่าว  ยังนับว่าโชคดีที่ไม่มีใครเจ็บตัว
งานนี้ท่านนายกฯ วาสนา กลิ่นพยอมได้รุดมาตรวจการณ์ด้วยตัวเอง สั่งให้สมาชิกสิวารัตน์ 8 ท่านใดไม่สบายใจ สามารถโค่นต้นไม้ที่ติดกับบ้านตนเองได้ครับ นับว่าท่านแฟร์มากๆ และท่านจะสั่งคนที่ดูแลสนามก๊อฟฝั่งโน้นโค่นต้นไม้ที่กำลังจะผุพังหรือโน้มเอียงมาด้านที่พักอาศัยด้วย  ในนามของชาวสิวารัตน์ 8 ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ...
   ( nuek2011@gmail.com หรือที่ siwarat8@gmail.com  )
 28 กรกฏาคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพประชาคมตำบลยายชา
 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


9 มิถุนายน พ.ศ.2555
ประมวลภาพประชาคมตำบลยายชาหมู่ 1

ป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับที่สิวารัตน์ 8   ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆหลายต่อหลายครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นกันครับ งานประชุมประชาคมตำบลยายชา หมู่ 1 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลยายชา ท่านนายกฯ วาสนา กลิ่นพยอมครับ โดนการประกาศนโยบายรวมๆ  มติการประชุมสภาฯ และโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตำบลของเราครับ เร่งด่วนสุดคงจะเป็นการขุดลอกคลองรับน้ำทั้งหลายครับ สำหรับหมู่บ้านเราจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้าง งานนี้ก็ชาวสิวารัตน์ 8 ทุกท่านต้องคอยติดตามข่าวสารด้วยกัน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะปิดประกาศที่บอร์ดสำนักงานนิติฯ เป็นระยะๆ ท่านสามารถเข้าไปดูได้
 หรือหากท่านมีความคิดเห็นประการไรหรือข้อสงสัย โปรดส่งอีเมล์มาถามได้ที่
nuek2011@gmail.com หรือที่ siwarat8@gmail.com

 SAMSUNG DIGITAL CAMERA

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับลำดับราชสกุลวงศ์เป็นองค์ที่ ๒๘ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์   ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๒๓ เวลา ๑๕.๕๗ น. ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง จุลศักราช ๑๒๔๒ เป็นพระลูกยาเธอองค์ที่ ๑ ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ ( วร  บุญนาค) สมุหพระกลาโหมในรัชกาลที่ ๕ (ขอพระองค์จงปกปักรักษาสมาชิกสิวารัตน์๘ทุกท่านเทอญ)  

ข้อมูลจาก: http://www.seal2thai.org/etc/chumporn/historypage1.html

 มีนาคม พ.ศ.2555
เรื่องเด่นวันนี้  

        คือความคืบหน้าผลการร้องไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ออกหนังสือไปยังบริษัทผู้จัดสรรที่ดิน เพื่อกำหนดวันที่จะเข้ามาสร้าง ปรับปรุง แก้ไขซึ่งสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามคำโฆษณาแต่อย่างใด ตามหนังสือเลขที่ นฐ ๐๐๑๙.๐๒/๒/๒๓๒๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  

    โดยเนื้อความส่วนหนึ่งระบุว่า "โดยให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของคณะกรรมการ" "หากผู้จัดสรรที่ดินไม่จัดทำสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพรานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดสรรที่ดิน ฐานฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อไป
    ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางผู้จัดสรรที่ดินโครงการหมู่บ้านสิวารัตน์ ๘ แห่งนี้ จะสร้างความคืบหน้าอย่างไร ก็ขอให้ท่านสมาชิกสิวารัตน์ ๘ รอดูไปพร้อมๆกันนะครับและในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดสรรที่ดินนครปฐม มา ณ ที่นี้ด้วย 
 


16 มกราคม พ.ศ.2555
ร่วมชื่นชมกับงานมหกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2555 ตรงกับวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 ณ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะได้รับความสนใจและความร่วมมือ
จากพี่น้องชาวสิวารัตน์ 8 อย่างล้นหลาม ทุกบ้านทุกซอยพร้อมใจจัดหาอาหารและขนมต่างๆ มากมาย งานนี้น้องๆ หนูๆ ลูกๆ หลานๆรวมทั้งผู้ปกครองทุกๆ ท่านอิ่มกันถ้วนหน้าครับ งานนี้ได้ Highlight หลายอย่างครับอย่างแรก
ปืนี้หมู่บ้านเราได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม เขตอำเภอสามพราน เขต 5 ท่านจักรกฤษณ์ สงประชา เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ พร้อมทั้งท่านวาสนา กลิ่นพยอม  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ตำบลยายชา ร่วมมอบรางวัลแก่เด็กและเยาชนชาวสิวารัตน์ 8 ด้วย นับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง

 
สจ.นครปฐม ท่านจักรกฤษณ์ สงประชา (กลาง) ประธานเปิดงาน
 


นายก อบต.ยายชา ท่านวาสนา กลิ่นพยอม (ซ้าย) ร่วมมอบรางวัลให้กับน้องๆ หนูๆ ด้วย

 
ท่าน สจ.จักรกฤษณ์ สงประชา ให้เกียรติมอบรางวัล

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 
Highlight อย่างที่สองคือคณะกรรมการฯได้จัดวางแผนงานค่อนข้างเป็นระเบียบมีการประชุมหารือและเตรียมการก่อน ทำให้งานครั้งนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ อันประกอบด้วยเวทีที่ยิ่งใหญ่+ป้ายงานอันสดใส 
ประดับประดาด้วยลูกโป่งสีสวย ของรางวัลเพียบ อย่างที่สามคือการแสดงกิจกรรมของเยาวชนทั้งการแสดงการเล่นดนตรีสด การเต้น การร้องเพลงและที่ขาดไม่ได้คือเกมส์ทั้งหลาย เสียดายอย่างเดียวคือกิจกรรมทั้งหมด
ไม่สามารถกระทำได้ครบครับ เพราะเวลาเราน้อยมากแต่ก็สนุกสุดยอด ยิ่งดึกยิ่งมันส์ครับ

 
 


โปรดคลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้า Picasa2 มกราคม พ.ศ.2555

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจากวิกฤติมหาอุทกภัย 2554 รอบ 3  ณ สำนักงานนิติฯ บริเวณหน้าสวนสาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ทุกวัน
กำหนดการรับเงินที่ บริเวณหน้าเทศบาลสามพราน วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

18 ธันวาคม
มุม..อบต. ยายชา

อบต.ยายชา โดยท่านนายก อบต. วาสนา ลงมาดูแลด้วยตัวเอง งานนี้เรียบร้อยสมบูรณ์ 100% ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ได้คาดไว้ใน "BIG CLEANING DAY"  Episode2 ขอขอบพระคุณอย่างสูง...คร้าบบบ...


Link to more image..Episode 1 ,Episode 2

Merry X'Mas...

with Jingle bell rock music

วิดีโอ YouTube


Merry X'Mas
 
 

        รัฐบาลเดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวเศรษฐกิจพอพียง รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๑.๙ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างโอกาส ทางอาชีพ การดูแลและจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นและสงเคราะห์ดูแลสังคมในชุมชน โดยจะเร่งรัดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ผลักดันให้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและการจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนอย่างมีความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 กำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าโครงการ เอสเอ็มแอล 

        และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีรองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ) เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักเลขาธิการนายก รัฐมนตรี เป็นเลขานุการ โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นกรรมการ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ กำหนดขอบเขต รูปแบบการบริหารจัดการ และแนวทางในการขยายผลการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้า ใจ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ 

        การดำเนินโครงการนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา เพื่อจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังหมู่บ้านและชุมชนตามขนาดของจำนวนประชากร เป็นการดำเนินการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนนับว่าเป็นโครงการที่ดี ทำให้ชุมชนสามารถของบประมาณดำเนินการตามความต้องการของชุมชนตามศักยภาพของ ชุมชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชน อย่างไรก็ตาม โครงการที่จะเสนอของบประมาณควรมาจากการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งจะทำให้โครงการที่ชุมชนเสนอเป็นที่ยอมรับ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องเป็นโครงการที่นำไปสู่ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" แต่ทั้งนี้ การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเท่าที่ทราบ จากหมู่บ้านที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ มีการเสนอโครงการเพื่อซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ หรือเครื่องขยายเสียง ไว้ในชุมชน ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีไว้ให้คนในชุมชนได้ใช้ แต่ทั้งโครงการที่เสนอน่าจะมีผลประโยชน์ที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นการเพิ่มรายได้ หรือสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน
 15 ธันวาคม พ.ศ.2554 เอกสารทางการและข่าวสารที่น่ารู้ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ชาวสิวารัตน์ 8 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณสมาชิกชาวสิวารัตน์ 8 ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของเรา พร้อมกันกับชาวไทยทั่วประเทศ 


 

 

 


 ***สามารถดวน์โหลดภาพได้โดยคลิ๊กบนภาพหรือสไลด์4 ธันวาคม พ.ศ.2554
"The Big Cleaning Day" Episode 1 น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับคณะกรรมการฯ เหตุเพราะได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงกัน เนื่องในวันสิวารัตน์ 8 ร่วมใจ ทำความสะอาด บริเวณถนนสาธารณะ นอกจากผู้ใหญ่ ท่านยังจะได้เห็นน้องๆ หนูๆ เยาวชนที่แสดงออกซึ่งจิตอาสา คุณพ่อคุณแม่เห็นลูกหลานท่านแล้ว จงปลึ้มใจกับลูกๆหลานท่านด้วยนะครับ ช่วยทำความสะอาดตั้งแต่เช้า จนเลิกไม่บ่นซักคำเลยครับ สำหรับถนนที่ยังไม่ล้าง ท่านเจ้าบ้านไม่ต้องกังวลใจนะครับ คณะกรรมการฯ จะจัดให้มีการล้างอีกครั้งให้เสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2554 ตามเป้าหมายถนนปลอดฝุ่น 100 % ซึ่งนั่นต้องขอแรงกายแรงใจจากพี่น้องชาวสิวารัตน์ 8 อีกวาระครับ โดยครั้งหน้าจะหารถฉีดน้ำเพิ่ม เพื่อความต่อเนื่องในการล้างครับ


สไลด์โชว์ PicasaWebป.ล.คณะกรรมการฯ มีรถฉีดน้ำ ไม้กวาด แปรงขัดพื้น  อย่าลืม อย่าพลาด เพื่อความน่าอยู่ของบ้านเราเอง...


27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
แถลงการณ์ความคืบหน้าการจัดตั้งนิติฯ 
          ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ได้ทำหนังสือร้องไปยังสำนักจัดสรรที่ดินส่วนกลางแล้วนั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือขอเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ อาคารสำนักงานนิติฯ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 (ที่ นฐ0019.022-9608 ลงวันที่ 23พย54) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลาประมาณ 11:00 น. ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯประกอบด้วย ปลัดจังหวัดนครปฐม โยธาจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน สาขาสามพรานและปลัด อบต. ตำยายชา ฝ่ายหมู่บ้านฯได้มีคณะกรรมการหมู่บ้านฯ นำทีมโดยคุณสมนึก ได้อธิบายเรื่องความเดือดร้อนของชาวสิวารัตน์ 8 รวมถึงความล่าช้าในการดำเนินการจัดตั้งนิติฯ ด้วย โดยขณะดำเนินการประชุมนั้น ท่านปลัดจังหวัดได้ให้เจ้าพนักงานกรมที่ดิน สาขาสามพรานเป็นผู้จดบันทึกการประชุมครั้งนี้ด้วย (ท่านสามารถดูบันทึกได้ที่นี่)  
            ผลการประชุมครั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ จะส่งหนังสือถึงโครงการฯ เพื่อให้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามแบบและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์ ดั่งเช่นที่โฆษณาไว้ ภายในเวลา 30 วัน

 


 

 

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ประมวลภาพน้ำท่วมสิวารัตน์ 8  วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2554

ประชุมสมาชิกและรับฟังความคิดเห็นเรื่องน้ำท่วมและการตั้งตู้รับบริจาค

10ตุลาคม54 0900AM ประชุมสรุปเรื่องน้ำท่วมและเงินบริจาค

 ลอยกระทงซะเลย++

10พฤศจิกายน54 ลอยกระทงหลงทาง


บรรยายสถานการณ์น้ำและขยายความเกี่ยวกับเงิน 1,000 บาท

13พฤศจิกายน54 ประชุมสถานการณ์น้ำ+ขยายความเรื่องเงินบริจาด

ดูเอกสารชี้แจงและหนังสือเรียนฯ => LINK

 

7พฤศจิกายน54 น้ำท่วมวัน 38พฤศจิกายน54 ร่วมใจอุดกำแพงและรอยรั่วต่างฯตัวแทนชาวบ้านวันนี้

9พฤศจิกายน54 ตัวแทนลอกผักตบชวาคลองบางสีจาก


ขอขอบคุณท่านเหล่านี้ที่ยอมสละเวลามาช่วยส่วนรวม ขอคารวะ!!


6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
เมื่อเวลาประมาณ 4 น. น้ำเริ่มทะลักเข้าด้านทิศตะวันตก ริมคลองบางสีจาก บริเวณซอย 4 และ 5 หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 โดยใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงน้ำได้เริ่มระบายไหลไปทุกซอย ทั้งนี้บริเวณสี่แยกหน้าบ้านคุณนายวรรณ จากการไถ่ถามชาวบ้านที่ยังพักอยู่ ทุกคนรู้สึกโล่งอกอย่างยิ่ง เพราะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ แต่เชื่อว่าชาวสิวารัตน์ 8 (คนที่ยังพักในบ้าน) พร้อมรับมืออย่างเต็มที่ พร้อมร่วมชะตากรรมกัน เพราะหากน้ำมาแค่ 10-20 เซนติเมตร ซึ่งยังไม่เข้าบริเวณชั้นล่างของตัวบ้านแล้ว ก็ยังถือว่ายิ้มได้ครับ....
 
 

น้ำเริ่มท่วม 6 พฤศจิกายน 2011 

วิดีโอ YouTube

29 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (สายๆ)
ชาวสิวารัตน์ 8 ทุกท่านครับ ในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ทุกท่าน รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทุกครัวเรือนตื่นตัวในเรื่องวิกฤติน้ำดังที่กำลัง ประสพอยู่ในขณะนี้ ภาพที่ทุกท่านร่วมบริจาคเป็นเคารพสองได้กลับมาให้เห็นอีกครั้ง ภาพที่จะได้เห็นนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน ผมเชื่อว่าชาวสิวารัตน์ 8 ต้องรอดจากวิกฤติครั้งนี้ไปได้แน่นอน ขอขอบคุณครับ...

 

วิดีโอ YouTube


 23 ตุลาคม พ.ศ.2554
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สิวารัตน์ 8 ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ" คณะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ม.คริสเตียน ร่วมกับโรงพยาบาลสุขภาพตำบล ต.ยายชา ได้จัดทำประชุมประชาคมภาวะสุขภาพของชาวสิวารัตน์ 8 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมานั้นพบว่าชาวสิวารัตน์ 8 ได้ลงมติร่วมกันว่าจะเริ่มแก้ไขปัญหาสุขภาพในเรื่อง การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาในลำดับต้นๆ ที่ต้องได้รับการ
 
 


 

 

 


แก้ไขและสามารถทำได้ทันที จึงได้ร่วมจัดโครงการ "สิวารัตน์ 8 ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่เวลา 9:00-13:00 โดยประมาณ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวนมาก ในนามของคณะกรรมการหมู้บ้านสิวารัตน์ 8 ทุกท่านขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 


 


 

 


โปรดติดตามเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นได้ที่ http://siwarat8.blogspot.com/         ดูภาพเพิ่มเติมที่หน้า กิจกรรม   หรือที่  Picasa Web Album17 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ประกาศเรื่อง "กรมที่ดินรับเรื่องร้องเรียนโครงการฯ" 
หนังสือกรมที่ดิน เลขที่ มท ๐๕๑๗.๒/๒๙๑๓๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  นี่ เป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากของหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เราจะก้าวต่อไปเพื่อให้โครงการจัดการปัญหาที่เรื้อรังมานานให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในหมู่บ้านฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือได้ที่:  ประกาศ...


 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ประกาศเรื่องการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ตำบลยายชา  กกต.ได้ประกาศให้วัน
            
           อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


เป็นวันที่พี่น้องตำบลยายชาต้องออกไปใช้สิทธิอีกวาระเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารตำบลของเรา อย่านอนหลับทับสิทธินะครับงาน นี้แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะสิวารัตน์ 8 ต้องไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงนะครับ เพราะชาวสิวารัตน์ 8 ไม่ขึ้นกับบุคคลใดๆ องค์กรใดๆ ที่มุ่งจะหาประโยชน์ใส่ตัว และมุ่งทำลายประชาธิไตยของประเทศนี้ เพื่อชิวิตที่ดีของคนในหมู่บ้านเรา ช่วยกันกลั่นกรองให้ดีก่อนกาลงไปนะครับ..


15 ตุลาคม พ.ศ.2554 (ย้อนวันที่)
ภาพ "การนับเงินบริจาค อย่างโปร่งใส" โดยวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการและสมาชิกของสิวารัตน์ 8 ร่วมกันเปิดกล่องรับบริจาคต่อหน้าสักขีพยานครบครัน ทั้งนี้คณะกรรมการต้องการสื่อให้เห็นว่าไม่ได้อุบอิบทำกันนะครับ โดยได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการนับเงินหลายท่าน
 

 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ชี้แจงเรื่อง "ยื่นเรื่องไปยัง อบต.ยายชาเพื่อขอความร่วมมือให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โยธาเข้าร่วมตรวจข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ตามผังจัดสรรที่ดินโครงการสิวารัตน์ ๘"
เลขรับที่ ๑๔๕๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔  ทั้ง นี้คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจาก อบต.ยายชาเป็นอย่างดียิ่ง โดยหลังจากตรวจเสร็จแล้วจะได้หลักฐานมากขึ้นและจะดีกว่าคณะกรรมการร้องเรียน อยู่ฝ่ายเดียว
        โดยได้รับการนัดหมายจากส่วนโยธา ต.ยายชา ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้หากสมาชิกหมู่บ้านฯ ท่านใดสังเกตเห็นข้อบกพร่องของการก่อสร้าง ทั้งในส่วนกลาง เช่น ถนนสาธารณะ สวนสาธารณะ กำแพงรั้ว ไฟฟ้าตามถนน ประปา รวมทั้งท่อประปา ท่อระบายน้ำ ฝาปิดท่อที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการก่อสร้างในบ้านเรือนของท่านก็ตาม หากท่านพบเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าร่วมชี้แจงให้ส่วนโยธาฯ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการแจ้งรับผิดชอบในการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานและยอมรับได้ต่อไป
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือได้ที่ ประกาศ...

ภาพ
"การนับเงินบริจาค อย่างโปร่งใส" (ต่อ)


ยอดรวมเงินบริจาคเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ทั้งสิ้น 21,930 บาท โดยคณะกรรมการได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ+ท่อพญานาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารการยืมเครื่องสูบน้ำ ประกาศ
 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554
"ประตูระบายน้ำคลองบางสีจาก" สามารถระบายน้ำจากหมู่บ้านศรีสามพราน สนามกอล์ฟ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8


บริเวณด้านหน้าท่านจะเห็นระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ่น

ท้ายประตูน้ำเครื่องสูบน้ำ 3 ตัวกำลังทำงาน
เนื่อง จาก อบต.ท่าตลาดเกรงจะระบายน้ำออกไม่ทันจึงจะขอความร่วมมือจากสมาชิกสิวารัตน์ 8 ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำใหม่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
รายงาน "จัดซื้อเครื่องสูบน้ำและปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงานนิติฯ" สืบเนื่องจากทางโครงการฯได้จัดสร้างสำนักงานนิติบุคคล พร้อมห้องน้ำ+ห้องเก็บของ ตลอดระยะเวลาหลังจากสร้างเสร็จ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์และพร้อมสำหรับใช้งานเช่น ห้องน้ำราดน้ำไม่ลง วางท่อไม่ถูกต้อง ไม่มีน้ำใช้ ถังพักก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะก็ไม่มี เป็นต้น ทำให้ใช้ประโยช์มิได้ (โครงการฯ ไม่ใส่ใจจะทำให้แล้วแสร็จ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างร้องเรียน) อนึ่งการปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่มีงบประมาณแต่อย่างใด ถ้าจะให้คณะกรรมการล้วงกระเป๋าจ่ายเองคงไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯได้เปิดกล่องรับบริจาคเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำดังนี้
                                           
            ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น            21,930     บาท
            ซื้อเครื่องสูบน้ำราคา         14,000     บาท  รวมท่อพญานาค (ขณะนี้เครื่องถูก อบต.ท่าตลาดทำหนังสือยืมไปใช้เพื่อสูบน้ำออกจากประตูกั้นน้ำคลองบางสีจาก)
            เหลือเงิน                          7,930     บาท
            ห้องน้ำสำนักงานฯ              4,268     บาท  (ค่าแรงช่าง + ท่อพีวีซี + ข้อต่อต่างๆ + มาตรวัด)

หมายเหตุ: บันทึกรายการเมื่อ 11 ตุลาคม 2554 ตัวเลขอาจไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน กรุณาติดต่อคณะกรรมการสำหรับตัวเลขที่ถูกต้อง

 โดยคณะกรรมกรรมเห็นว่าเงินที่เหลือสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น เช่นจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานนิติฯ ซึ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นจริงเช่นกัน โดยจ่ายเป็นค่าแรงช่าง + ท่อพีวีซี + ข้อต่อต่างๆ + มาตรวัดน้ำจำนวนทั้งสิ้น 4,268 บาท (7,930 - 4,268 = 3,662 บาท)  เท่ากับว่าขณะนี้เหลือเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 3,662 บาท  เพื่อความโปร่งใสในการทำงานของคณะกรรมการฯ จึงขอชี้แจงไว้ ณ ที่นี้ สำหรับสมาชิกท่านใดมีความสงสัยและอยาบทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อคณะกรรมการไกล้บ้านท่าน

 
 
 


 
  

 

 
 


 


12 ตุลาตม พ.ศ.2554
โครงการ "เคาะประตูดูแลสุขภาพ" โดยโรงพยาบาลสุขภาพตำบล ตำบลยายชาได้ร่วมมือกับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม เข้าสำรวจและสอบถามถึงเรื่องสุขภาพอนามัยของพี่น้องชาวสิวารัตน์ 8 ฉะนั้นขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ อาจสร้างความสงสัยกับบางว่าทำไมต้องถามโน่น ถามนี่ ทั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการ

คิดว่าข้อมูลเหล่านี้จะนำประโยชน์มาให้กับชุมชนเราไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ตั้งแต่สถานอนามัยได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลท้องถิ่นเต็มรูปแบบ สมาชิกสิวารัตน์ 8 สามารถเข้ารับบริการได้นะครับ สนใจสอบถามเรื่องสุขภาพชุมชนติดต่อกรรมการหมู่บ้านฯ  งานนี้ได้ท่านผู้ใหญ่ประพันธ์มาร่วมเปิดงานด้วย (เหตุการณ์เมื่อ 11 ตุลาคม 2554) ภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก..
 12 ตุลาตม พ.ศ.2554
วันนี้คณะกรรมการโดยคุณขวัญและคณะฯ ได้สั่งซื้อเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่องพร้อมท่อพญานาคพร้อมสำหรับการสูบน้ำจากหมู่บ้านและคลองบางสีจากด้วย ทั้งนี้นี่เป็นสมบัติชิ้นแรกของหมู่บ้านเรา หลังการใช้งานจะถูกเก็บรักษาที่สำนักงานนิติฯ โปรดทราบโดยทั่วกัน
 
กรมอุทกศาตร์ กองทัพเรือ

http://www.navy.mi.th/hydro/ตรวจสอบมรสุม ฝนฟ้า สภาพภูมิอากาศ
กับกรมอุตุนิยมวิทยา


http://www.sattmet.tmd.go.th/newversion/mergesat.html


 7 ตุลาตม พ.ศ.2554
 ผู้ใหญ่บ้านและ อบต.ตำบลยายชา ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 จัดหาทรายมาให้สมาชิกใช้ป้องกันน้ำจากวิกฤติน้ำท่วม 2554 ซึ่งอาจเอ่อขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ ฉะนั้นขอให้สมาชิกสิวารัตน์ 8 ทุกครัวเรือนย้ายสิ่งของที่อยู่ต่ำๆขึ้นไปวางที่สูงๆด้วยครับ

 


 
 


 
ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำนักนายกรัฐมนตรี


ศูนย์ประสานการช่วยหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

 สำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
หมายเหตุ....สมาชิกหมู่บ้านท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานฯ ตามปฏิทิน เพื่อร่วมกันหาทางออกในทุกๆประเด็น หากท่านใดต้องการสมัครเป็นกรรมการของคณะทำงาน สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล siwarat8@gmail.com     หรือติดต่อที่คุณสมนึก (ประธานคณะทำงานเพื่อสาธารณะ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8) โดยตรงที่ 081-6291213 หรือคณะทำงานทุกท่าน  กรุณาอย่าหาทางออกโดยการปลุกปั่นสาธารณะหรือทำลายสิ่งสาธารณะ อันจะก่อให้เกิดความแตกแยกและขาดความเป็นธรรมต่อสมาชิกท่านอื่นๆ หากต้องการทราบข้อเท็จจริงให้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานฯ จะยินดียิ่งและขอแสดงความขอบคุณล่วงหน้า......คณะทำงานเพื่อสาธารณะ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8

หน้าเว็บย่อย (1): คลังบทความ...
Comments