Nominowani do nagrody im. Generała Prądzyńskiego za 2010 rok.

W dniu 26 stycznia 2011 r. podczas Poznańskiego Forum Transportowego poznaliśmy nazwiska osób nominowanych do nagrody im. Generała Prądzyńskiego za rok 2010. Zgodnie z tradycją najpierw przedstawiono statut nagrody a następnie zgłoszono kandydatów do nominacji.

Nagroda Gen. Prądzyńskiego zostaje przyzna po obradach Kapituły a wynik ogłoszony podczas spotkania noworocznego, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2011r.

W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród uczestników Forum wyłoniono następujące osoby, które będą pretendowały do nagrody.

A/B 

INŻYNIERIA – PROJEKTY I MYŚL TECHNICZNA, NOWE TECHNOLOGIE I DZIEŁA EKSPERCKIE,  REALIZACJE TECHNICZNE I APLIKACJE NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

Adam Smogór  (BPK) – za projekt przedłużenia trasy PST do Dworca Zachodniego w Poznaniu

Agnieszka Szulc (ZDM) – za projekty zieleń przyuliczna

Jacek Tomaszewski – za projekt sterowania ruchem na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Kórnickiej


C/D

POLITYKA TRANSPORTOWA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM , BADANIA – NAUKA – MEDIA

Jan Gosiewski – za wzór kompetencji i rzetelności w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie RPO i POIiŚ

Krzysztof Olszewski – za tramwaj Solaris

Prof. Tomasz Kaczmarek (UAM) – za koordynację projektu „Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej” realizowanego przez konsorcjum czterech uczelni poznańskich, zwieńczonego Zielona Księgą Aglomeracji Poznańskiej

Jeremi Rychlewski – za publikację i referat pt. „Doświadczenia ze stosowania priorytetu tramwajowego w Poznaniu


E 

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ NA POLU ROZWOJU TRANSPORTU W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Andrzej Krych – za działalność na rzecz rozwoju transportu w aglomeracji

Wojciech Krzewina – za wybitny wkład w rozwój mostownictwa i drogownictwa kolejowego.Nazwiska zwycięzców znajdują si tutaj.