Opinia w sprawie wniosku o nadanie Statuetki im. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO za zasługi w rozwoju systemu transportowego aglomeracji poznańskiej

 

                          

ANDRZEJ RUDNICKI Profesor Politechniki Krakowskiej

 

Nominowany w kategorii „ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI INZYNIERSKIEJ W ROZWOJU TRANSPORTU AGLOMERACJI POZNANSKIEJ” za osobiste wsparcie Poznania wiedzą, doświadczeniem, własnym autorytetem, oraz aktywne współuczestnictwo w przedsięwzięciach rozwojowych poznańskiego transportu, a także za promowanie jego osiągnięć. 

 

 

Absolwent Politechniki Krakowskiej (1966). Profesor Andrzej Rudnicki, jest jedną z trzech, obok profesorów Podoskiego i Suchorzewskiego, sztandarowych postaci polskiej inżynierii ruchu, uczonym o powszechnie uznawanym autorytecie, postawie etycznej, poczuciu odpowiedzialności i przyjaznej, ojcowskiej spolegliwości wobec młodych i dojrzałych adeptów wiedzy. Szczególne związki profesora z współczesnym Poznaniem datują się od 1993 roku, gdy recenzował  znany projekt przekształceń i rozwoju sieci tramwajowej. W 1998 r. zorganizował w Poznaniu studium podyplomowe, które ukończyło kilkunastu specjalistów transportu. W 1999 roku opracował dokumenty Polityki Transportowej Miasta Poznania. W latach 2001–2004 był członkiem Rady Nadzorczej poznańskiego MPK.  Od 1997 roku był członkiem Komitetu Naukowego wszystkich ośmiu poznańskich konferencji na temat problemów komunikacyjnych miast, od 2005 roku – ich współorganizatorem, a dwukrotnie im przewodniczył. Odegrał kluczową rolę w odbywających się w Poznaniu: Kongresie TUP (2009) i Konferencji EURO Working Group (1999). Profesor nie tylko przyjmował na siebie spektakularne lub prestiżowe zobowiązania, zawsze dawał więcej niż oczekiwano. Nigdy nie odmówił współpracy w przedsięwzięciach związanych z Poznaniem, a w każdym przypadku głęboko angażował  się w nie osobiście i inspirował swoją wiedzą oraz pomysłami otoczenie, prowadząc do wyższej ich jakości. Odnosi się do naszego miasta z przyjaźnią, estymą i życzliwością. Te cechy przeniósł na swoich licznych uczniów, a swojej Krakowskiej Szkole przysporzył w Poznaniu wielu przyjaciół.