สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เว็บ E-Portfolio ของ นางสาว ณัฐชานาถ อ่ำเพ็ชร ค่ะ
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ
ในการเก็บข้อมูลผลงานต่างๆและข้อมูลประวัติโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์E-Portfolio 
ติดต่อได้ที่ FB : กิ่ง ณัฐชานาถ 
นางสาว ณัฐชานาถ อ่ำเพ็ชร