Hírek


 

Híreink átkültüztek ide:
 _______________
 
2009
 
Május
 
 A Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinata és Hálaadó Ünnepe
Ott voltunk, részt vettünk ezen a fantasztikus egyháztörténeti alkalmon, május 22-én.
 _______________
 
Január
 
Januárban imahetet tartunk 1-től 8-áig melynek hanganyagait a LETÖLTÉS címszó alatt találhatják. Hallgassák szeretettel!
 ________________
 
 
 
2008
 
Márciusi hírek
 
Gyülekezetünk idén először készül Húsvét köszöntő hajnali istentisztelettel.
 
Ennek célja a közös, feltámadás várás. 
Imában, igeolvasásban és főleg zenei áhitatban gazdag együttlétre várunk mindenkit aki velünk együtt szeretne lelki feltöltődésben részesülni. 
Az áhitaton a nagyváradi Tálentum együttes szolgál majd.

A részletes programot letölthetik itt

**************

Virágvasárnap a 48-as forradalomról is  megemlékezétünk gyülekezetünkben

Cikket olvashatnak az eseményről a következő honlapon: www.erdon.ro

************************************************************************

Februári hírek:
 __________________________
Imaheti istentiszteleteket tartunk templomunkban február 3-tól 10-ig, délutan 6 órai kezdettel.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra, melyeken kedves vendéglelkészek szolgálnak majd.
 


Februári kép templomunkról

 ::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Januári hírek:
 

Az új évet az új liturgia és új énekeskönyv bevezetésével kezdtük. 

A harangok javításra szorulnak, ennek érdekében kihívtunk egy váradi szakembert, névszerint Nagy Csaba harangjavító mestert. Már csak az anyagiakon múlik minden. Reméljük erre is sikerül mihamarabb támogatást szereznie a gyülekezetnek.

 
Istentől megáldott, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk mindenkinek! 
  
Áldott Karácsonyi Ünnepet! 
 

Először is elnézést kell kérnem mindazoktól akik rendszeres látogatói honlapunknak, mert a hirek frissítése jó ideje elmaradt. Ám most szeretnénk áldott és békés karácsonyi ünnepeket kivánni mindenkinek!
Decemberi hírek:

 • Holland  segélyszállitmány érkezett gyülekezetünkbe
 • Árusitás zajlik az iskolában a hollan ruha szállitmányból
 • Karácsonyi műsorral készülnek gyülekezetünk fiataljai.
 • Képek
 
 
Szeptemberi híreink
 

Holland testvérek a gyülekezetben

A hollandiai Kampenből érkezett hozzánk Piet Voerman testvérünk feleségével és egy kedves házaspárral gyülekezetük két lelkes tagjával. A kampeni gyülekezet mellett két másik holland gyülekezet támogatását élvezheti már évek óta a siteri gyülekezet. Adományaikkal és pénzbeni támogatásukkal nagyban hozzájárultak templomunk restaurálásához és belső bútorzatának felújításához.

Szeptember 23-án vasárnap délelőtt részt vettek az ünnepi istentiszteleten, melyen szeretetünk és köszönetünk jeléül egy oklevelet és családonként egy-egy kerámia plakettet vettek át. A Tálentum együttes zenei szolgálatával is köszönetünket szerettük volna kifejezni.

Ezek mind csekély figyelmességek voltak csak ahhoz képest, hogy ezen három gyülekezet, milyen nagy segtséget nyújtott egyházközségünknek.

Még mielőtt bárki is azt hinné, hogy ezek a gyülekezetek a fölöslegükből támogatnak bennünket, szeretném elmondani, hogy komoly gyűjtési akciókat szerveznek, melyek majd egy éves aktív szervezési munkát jelentenek. Ezek a gyűjtések természetesen gyülekezeten belül megszervezett találkozók alkalmával történnek. Elmondásuk szerint ezek az alkalmak nekik is lelki feltöltődést jelentenek. Ilyenkor beszélgethetnek, egymáshoz és Istenhez közelebb kerűlhetnek, ami természetesen igen fontos egy gyülekezet életbentartásához, ébrentartásához.

Lám még ezzel is jó példát mutathatnak nekünk.

Adja az ÚrIsten, hogy segítőkészségük lankadhatatlan legyen és ezáltal ők is mi is egyformán épülhessünk!
Áldja meg őket és gyülekezeteiket a mi Urunk erővel, kitartással és kifogyhatatlan szeretettel!

Meg kell köszönnünk mindazok segítségét akik négy napos itt tartózkodásuk alatt lelki is fizikai segtséget nyújtottak nekünk, hogy messziről érkezett testvéreink jól érezzék, otthon érezzék magukat!
Köszönjük testvéreinknek, gyülekezetünk kicsinyeinek és nagyjaina
k.


Néhány kép


Az ünnepi alkalomról szóló tudósítást itt

 tekinthetik meg.______________ 

Szeptember 16-án gyülekezetünk meghívottja volt Tempfli Ádám és a Tücsök együttes. A hat gyermekből és két felnőttből álló zenekar  ifjúsági dalokkal örvendeztetett meg minket de nem a akármilyen hangszereléssel. Volt itt szájharmónika, citera, gitár, mandolin, csörgődob vagy épp bokára kötött csörgő-zörgő különlegesség,  de az eső hangját utánzó esőfa is tökéletesítette és fokozta a csodálatos hangzást.

A nemrég alakult kis zenekar tagjai fantasztikus lendülettel és az őszinte Krisztusi szeretet mosolyával az arcukon mutatták be közel 25 perces műsorukat.

Annyit még el kell mondanom, hogy valamikor régen Tempfli Ádám volt az a matemaitka tanár, aki a nagyváradi 17-es számú általános iskolában a matematika mellett gitárt és szájharmonikát oktatott jónéhány fiatal gimnazistának.

Ezek közül a fiatalok közül már sokan nem muzsikálnak, ám öt lelkes fiatal kitartott a zenélés mellett. Évek múltán ezek a fiatalok összeálltak és együtt kezdték Krisztust szolgálni a zene világán keresztül. Ők a nagyváradi Tálentum együttes

Isten áldja meg Tempfli Ádám tanárúr életét és munkáját, mindenben támogató családját!

Köszönjük tanárúr!

Képek a szolgálatról

 
Augusztusi híreink:


Festik a tornyot, egyre szebb lesz kicsiny templomunk

Bibliahetet tartottunk gyülekezetünkben, ami, hála az Úrnak, csodálatos volt mind a gyerekek, mind a  mi számunkra. Ifjúsági istentisztelettel zártuk a hetet, erről néhány képet megtekinthetnek itt

Ez úton is köszönjük a sok-sok segítséget mindenazoknak, akik előkészítették a bibliahetet és segítettek a programok megvalósításában, valamint a szőlüknek akik a közel 60 gyereket napmintnap elküldték ezekre az alkalmakra.

  
 
Júliusi híreink:

Befejeződött a templomtorony renoválása.
Szerintünk szép lett.
Hála legyen érte az Úrnak!
képek itt

 
 
Júniusi híreink:

Jún 25. Vidám hangulatú angol órák

Kanadából érkezett hozzánk Alicia, a Washingtonban tanuló egyetemista, hogy a világnyelv elsajátításában segítse településünk gyermekeit, felnőttjeit, azaz a tanulni vágyókat.
Minden nap reggel 9:30-kor, a helyi óvodában kezdődnek a foglalkozások a kicsiknek, majd 10 órától a nagyobbaknak. Délután 7 órakor a felnőtteket várjuk ezekra a könnyed nyelvórákra, a református parókia udvarára.
Néhány kép a foglalkozásokról itt

Júniusban folytatódik templomunk restaurálása a templomtoronnyal.

Képek

Gyereknap Tótteleken
Június 9-10-én Tótteleken került megrendezésre, a csatári, tótteleki és siteri gyerekek számára az a gyereknapi alkalom, amelyen bibliaversenyezhettek, sportolhattak, együtt örvendhettek kicsik és nagyok.

Első nap bibliavetélkedőt tartottak a kultúrházban, majd díjazas és ebéd után kézműves foglalkozásokon próbálgathatták képességeiket gyermekeink.

Másnap a sportnak jutott nagy szerep odakint a tótteleki erdő melletti tisztáson. Felnőttek és gyerekek együtt fárasztották a labdát és magukat.

Ezuttán az eső áldásától menekülve az erdészházba kényszerőlt csapat jól belakott a finom vacsorával. Teli hassal vonult át mindenki a kultúrházba ahol az ökumenikus záróistentiszteleten adtak hálát Istennek ezért a csodálatos két napért.

A pontot az i-re a Tálentum együttes
koncertje tette fel. A boldog napotHappy day című világslágerrel zárták, melyet közösen énekekeltek a hálás hallgatókkal.

Képek

 
 
 
 Májusi híreink:

_______________________

 Kirándulással egybekötött konfirmációi órát tartottunk a templom mögötti völgyben. A gyerekek nagyon élvezték, be kell vallanunk mi is!

Képek

Május  6.
Anyáknapja

Adjunk hálát Istenünknek gyermekeinkért hisz a gyermek ajándék, de ne feledjük, hogy az anyasági is Isten csodálatos áldása.
Ez volt a központi gondolata anyáknapi istentiszteletünknek s gyermekeink rövid de megható műsorának.
Áldja meg a mi jó Atyánk gyülekezetünk minden Édesanyját!

Képek Anyáknapjáról

Március 25.
Keresztelő volt gyülekezeünkben. Szabó András presbiterünk és kedves felesége Zétényi Katalin, András nevü gyermekét fogadtuk be gyülekezetünkbe a keresztség által. Gratulálunk a szülőknek, rokonoknak ás kívánjuk Isten áldását gyermekük életére!
 

Március 17.
"Egy falu lelkiségét az is tükrözi, hogy milyen a temetője."  Sajnos a siteri temető elég siralmas képet mutatott, ám e hó 17-én szombaton közös erővel és hihetetlen lendülettel temetőtakarításba fogott gyülekezetünk s a falu népe. Hála Istennek mostmár tisztább és szebb is szeretteink végső nyughelye. 

 

Március 15.
Az 1848-as szabadságharcra emlékezve gyülekezetünk és a csatáriak kicsiny seregével megkoszorúztuk Séra Ferenc volt siteri református lelkipásztor sírját.
Dukrét Géza történész tanárúr, az EKE Bihar megyei elnökét kértük fel, emlékezzen meg a szabadságharcról, annak jelentőségéről valamint gyülekezetünk volt lelkipásztoráról.
Ezen írását melyet a sírnál olvasott fel közzétettük ITT!.
Képek
 

Március 4-11 között imaheti istentiszteleteken vehettek részt gyülekezetünk tagjai, melyeken a következő meghívott lelkészek szolgáltak:

 • 1. nap - Gavrucza Tibor székelyhídi református lelkipásztor
 • 2. nap - Bányai János - siteri baptista lelkipásztor
 • 3. nap - Székely Antal - tótteleki katolikus plébános
 • 4. nap - Szakács Zoltán - tárkányi református lelkipásztor
 • 5. nap - Balogh Barna - biharvajdai református lelkipásztor  
 • 6. nap - Busca Szilágyi Gyöngyi -
  magyarkakucsi református lelkipásztor
 • 7. nap - Forró László - hegyközkovácsi református lelkipásztor (betegség miatt nem tudott eleget tenni meghívásunknak)
 • 8. nap - Szatmári Elemér - pusztadaróci református lelkipásztor  Gyermekeink szolgálata

  ***Decemberi híreink:

_______________________

December 8.

A napokban vendégünk volt Ráday Mihály művészettörténész, szerkesztő-műsorvezető, operatőr és rendező, a Magyar Televízió főmunkatársa, Balázs Béla- és Kossuth-díjas, 1998-ban munkásságáért megkapta az Europa Nostra érdemérmét. Néhány mozifilm, de főképpen tévéfilmek, tévéjátékok, gyermekek számára készült sorozatok, valamint ismeretterjesztő- és dokumentumfilmek alkotója, melyek közül jó néhány kapott díjat fesztiválokon, s hoztak számára egyéni elismeréseket is. "Városvédő" műsora huszonhárom éve szolgálja az épített környezet megismerését, értékei-nek megbecsülését, védelmét. A Budapesti Városvédő Egyesület alapítója, elnöke. Írásai, fényképei újságokban, folyóiratokban gyakorta jelennek meg, rendszeresen publikál. Több könyvhöz írt elő-, vagy utószót, bábáskodott megjelenésüknél. Eddig négy könyve (közel ötezer fényképpel) és egy egyetemi jegyzete jelent meg.
Hozzánk feleségével, Dukrét Géza történész tanárúrral, az EKE Bihar megyei elnökével és Péter I. Zoltán várostörténésszel látogatott el. Valamely soronkövetkező adásában fogja bemutatni templomunkat, valamint annak restaurálási folyamatáról is beszámol. Nagyon örülünk annak, hogy templomunk híre már e neves emberekhez is eljutott.

Képek

    
Novemberi híreink:

_______________________

November 4-én a presbitérium és a gyülekezet tagjai együtt takarították meg a templom körüli területet a restaurálás után itt maradt épitkezési törmelékektől. 
Nagy öröm volt látni, hogy a nagy hideg és a hó ellenére ilyen jól összegyűltünk és eredményesen dolgoztunk! Hála legyen az Úrnak!
Képek

 

 Októberi híreink:

 

A Tálentum keresztyénzenei együttes szolgál templomunkban 2006 október 29-én délután 3 órától 

Honlapcímük: http://talentumtag.googlepages.com


 A Tálentum egyűttes


***
 
 

vissza