ประวัติส่วนตัว

ชื่อจริง นายรัฐพงษ์ ขันแข็ง ชื่อเล่น ต้น
เกิดวันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2539 อายุ 19 ปี
ที่อยู่ 163/2 ต.บ้านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ 087-1893833
อีเมล์ Looktonn206@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถม จาก รร วัดเมธังกราวาส จ.แพร่
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น จาก รร สูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก วิทยาลัยเทคนิค จ.แพร่
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก วิทยาลัยสุโขทัย จ.สุโขทัย
นิสัยส่วนตัว เป็นคนง่ายๆ อยู่แบบง่าย กินอะไรก็กินได้หมด  
ความใฝ่ฝัน อยากเป็น ผู้พัฒนาโปรแกรม 
งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เล่นกีฬา 
Comments