2. Statica II

INFORMATII GENERALE

Se studiaza in anul III, semestrul I, specializarile ISPM si ACH.
Numar de credite: 6
Numar de ore curs/saptamana: 2
Numar de ore seminar/saptamana: 1
Numar de ore laborator/saptamana: 2
Numar de ore studiu individual/saptamana: 3 (4)
Forma finala de examinare: Examen
Conditionari: Statica I
Este disciplina obligatorie pentru a promova din anul III in anul IV.

CUPRINS

CURS

1. Metoda deplasarilor

·                  Principii generale. Structuri cu noduri fixe. Structuri cu noduri deplasabile. Sistem de baza. Ecuatii de conditie.

·                  Relatii intre eforturi si deplasari la barele sistemului de baza

2. Structuri cu noduri fixe

3.Procedeul Cross

4. Structuri cu noduri deplasabile

5.Procedeul de operare in 2 etape

6. Structuri simetrice rezolvate prin metoda deplasarilor

7. Calculul structurilor la actiunea variatiei de temperatura

8. Calculul structurilor la actiunea cedarilor de reazeme

9. Calculul automat al structurilor formate din bare

·         Sistem de axe. Sistem de coordonate. Transformari de coordonate. Flexibilitate. Rigiditate.

10. Calculul automat al structurilor formate din bare

·         Matricea de rigiditate a barei drepte. Matrice de transformare

11. Calculul automat al structurilor formate din bare

·         Matricea de rigiditate a structurii.

·         Ecuatia  matriceala a metodei deplasarilor

·         Aspecte ale calculului practic

 12. Calculul de stabilitate

·         Generalitati.  Ipoteze simplificatoare. Consecinte

 13. Calculul de stabilitate utilizand metoda deplasarilor

14. Calculul de stabilitate utilizand metoda deplasarilor la structuri simetrice


 

SEMINAR


1. Metoda eforturilor -recapitulare

2. Determinarea caracteristicilor de rigiditate ale unei bare drepte

3. Determinarea momentelor de incastrare perfecta la bara dreapta.

4. Calculul structurilor cu noduri fixe prin metoda deplasarilor

5. Calculul structurilor cu noduri fixe utilizand procedeul Cross

6. Calculul structurilor cu noduri deplasabile prin metoda deplasarilor

7. Calculul structurilor cu noduri deplasabile utilizand procedeul de operare in doua etape

8. Calculul structurilor simetrice prin metoda deplasarilor

9. Calculul structurilor la actiunea variatiei de temperatura

10. Calculul structurilor la actiunea cedarilor de reazeme

12. Calculul automat al unor structuri plane utilizand programul STREL 

13. Calculul automat al unei structuri in forma de cadru

14. Calculul automat al unei grinzi cu zabrele

16. Calculul automat al unui arc
17. Recapitulare


EVALUAREA CUNOSTINTELOR

Pe parcursul semestrului este prevazuta o lucrare de control cu caracter de degrevare, astfel:
Sapt 10      LC1 

                  rezolvare probleme (2,5ore)   - calculul eforturilor la o structura cu noduri fixe

                                                             - calculul eforturilor la o structura cu noduri deplasabile

                  teorie (0,5ore)  lucrare scrisa un subiect ( comun) din materia predata la curs (S1-S8).

 

Examen      rezolvare problema  (1ora) lucrare la calculator cu acces la documentatia necesara

                                          - calculul automat al unei structuri (pregatirea datelor, rularea programului si

                                            interpretarea rezultatelor, trasarea diagramelor de eforturi)

                         teorie    (0,5ore)  lucrare scrisa un subiect ( comun) din materia predata la curs (S9-S14).

 

Prezentarea la examen este conditionata de predarea caietului de probleme si temele la calculator

Lucrarea de control se poate reface in examen.
wordpress visitors
Ċ
STASEL.pdf
(505k)
Ganea Cristina,
Oct 27, 2009, 2:57 AM
Ċ
STREL.pdf
(1009k)
Ganea Cristina,
Oct 27, 2009, 2:56 AM
ċ
STREL.rar
(911k)
Ganea Cristina,
Oct 27, 2009, 3:01 AM
Ċ
Ganea Cristina,
Nov 8, 2011, 10:58 PM
Ċ
Ganea Cristina,
Jan 17, 2012, 10:57 PM
Ċ
Ganea Cristina,
Oct 5, 2011, 6:25 AM
Ċ
Ganea Cristina,
Oct 5, 2011, 6:25 AM
Ċ
Ganea Cristina,
Oct 5, 2011, 6:25 AM
ċ
stasel.rar
(519k)
Ganea Cristina,
Oct 27, 2009, 3:01 AM