Cadre didactice‎ > ‎

Teodorescu M.E.


  CONFERENTIAR UNIVERSITAR DR. ING. TEODORESCU MIRCEA EUGEN

  Departamentul de Mecanica Structurilor
  Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB)
  Bd. Lacul Tei, nr. 124, Sector 1 Bucuresti, Romania
  e-mail: mirceat@hidro.utcb.ro ; mircea.eugen.teodorescu@gmail.com

1. DATE SI LOCUL NASTERII. STUDII. SPECIALIZARI
Data si locul nasterii: 31 ianuarie 1966, BRASOV, judetul BRASOV
Studii: 1972-1980 Scoala generala nr.7 Brasov
               1980-1984 Studii liceale Liceul de Matematica-Fizica nr.1 Brasov
               1985-1990 Studii universitare Institutul de Constructii Bucuresti, Facultatea de Hidrotehnica
               1990 Inginer, Examenul de diploma nota 10,00
Specializari si titluri
1999 – Doctor inginer in ramura Stiinta tehnica – specializarea Statica Stabilitatea si Dinamica Constructiilor, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Titlul tezei: “Studiu comparativ al metodelor pentru determinarea solutiei in calculul neliniar al structurilor”

2. FUNCTII DIDACTICE (PROFESIONALE) SI LOCURI DE MUNCA
1990 - 1993 preparator – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
1993 - 1997 asistent – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
1997 - 2000 sef de lucrari – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
2000 - prezent conferentiar - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

3. ACTIVITATE PROFESIONALA

Activitate didactica
1990 – prezent   predare seminarii Statica Constructiilor, Statica II si Calculul Matriceal al Structurilor  sectiile de Constructii Hidrotehnice si Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Facultatea de Hidrotehnica
1997 – 1998 predare seminarii Probleme Neliniare in Calculul Structurilor, anul VI studii aprofundate sectia Constructii Hidrotehnice
1998 – 2003 predare curs si seminarii Statica Constructiilor la Colegiu sectiile CELH si LE
1998 – prezent predare curs Statica Constructiilor si Statica II  sectia Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Facultatea de Hidrotehnică
1999 – 2007 predare curs Calculul Matriceal al Structurilor  sectia Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Facultatea de Hidrotehnică
2000 – prezent predare curs Statica Constructiilor si Statica II  sectia Amenajari si Constructii Hidrotehnice, Facultatea de Hidrotehnică
2000 – prezent predare curs si seminarii Elements Finis (in franceza) la Departamentul de inginerie Civile (UTCB)
2007 – prezent predare curs si seminarii Dinamica si Elemente de Inginerie Seismica sectia Amenajari si Constructii Hidrotehnice, Facultatea de Hidrotehnica
2009 – prezent predare curs si seminarii Stabilitatea structurilor sectia Inginerie structurală – masterat CCIA

2010 – prezent predare curs si seminarii Mecanica Construcţiilor şi Dinamică sectia Automatizări şi Inginerie Aplicată, Facultatea de Hidrotehnica

Activitate tehnica
1990 – prezent  Am colaborat in cadrul catedrelor de Mecanica Statica si Dinamica Constructiilor si de Inginerie Sanitara si Protectia Apelor la contracte de cercetare stiintifica, de proiectare, de asistenta tehnica si de expertiza tehnica din care mentionez:
 • “Chesoane flotante pentru apararea litoralului romanesc. Proiectul structurii de rezistenta a chesoanelor si verificarea structurii de rezistenta – contract UTCB – SC AQUAPROIECT SA (1990)”
 •  “Decantor experimental la scara naturala DESN – faza DDE”
 •  “Statia de epurare de zona a apelor uzate din Municipiul Bucuresti. Analiza tehnico-economica a stadiului actual de realizare a investitiei pentru : preuzinal, liniile I si II ale apei, linia namolului
 • “Statia de epurare de zona a apelor uzate din Municipiul Bucuresti: Asistenta tehnica pe perioada executiei la desnisipatoare-separatoare de grasimi.Constructii si instalatie de insuflare a aerului si PE la camin pentru colectarea nisipului”
 •  “Calculul de eforturi si de rezistenta pentru schela metalica din elemente tubulare asamblate tip SR 540/C-A si SR 540/C-B
 • “Statia de epurare de zona a apelor uzate din Municipiul Bucuresti: Asistenta tehnica  pentru pregatirea receptiei la obiectul desnisipator-separator de grasimi. Lucrari de constructii”
 • “Reabilitarea decantorului pulsator modulul II. Uzina de apa Tg.Mures. Expertiza tehnica.
 • “Studiul stabilitāţii conductelor submarine ingropate. Teste de validare a programului SIMBUCK” - responsabil
 • Proiect tehnic si DDE la Statia de pretratare Brasov  - contract UTCB – AQUA ENGINEERING  (2007) - responsabil
Activitate stiintifica
    Cercetarea stiintifica desfasurata in cadrul UTCB a avut drept scop participarea la realizarea unor teme de cercetare stiintifica care se regasesc in cadrul contractelor prezentate anterior in cadrul activitatii tehnice precum si calculul  neliniar al structurilor. Pentru acest din urma domeniu, rezultatele cercetarilor sunt concretizate in 25 articolele si comunicari stiintifice, precum si in realizarea de programe de calcul a structurilor in domeniul liniar si neliniar dupa cum urmeaza:
 •  program de calcul geometric-neliniar (GEONEL) pentru structurile plane si spatiale formate din bare
 • program de calcul static, dinamic si de stabilitate pentru structuri formate din bare
 • program de calcul de ordinul II pentru structuri spatiale formate din bare avand diferite tipuri de legaturi la capete (antene, stalpi de inalta tensiune)
 •  subrutine de calcul pentru studiul stabilitatii conductelor submarine ingropate 
    Membru colectiv Grant ANCS 25CB/09/06.2008  "Buckling criteria for arch structures" - director proiect prof. Andrei Vasilescu

4. ACTIVITATEA DE ELABORARE SI PUBLICARE LUCRARI

Lucrari didactice (13 lucrări)
 1. Teodorescu, M.E.Statica si Dinamica Constructiilor. Aplicatii pentru studiul individual. ICB, 1991, 28 pag.
 2. Teodorescu, M.E. – Calculul Matriceal al Structurilor. Instructiuni pentru utilizarea programelor. ICB, 1992, 78 pag.
 3. Teodorescu, M.E.Statica Constructiilor. Curs pentru Colegiu. UTCB, 1998, 160 pag.
 4. Teodorescu, M.E.Statica Constructiilor. Structuri static determinate., 2001, Ed. MatrixRom Bucuresti,124 pag., ISBN 973-685-357-8
 5. Bănuţ,V., Teodorescu, M.E.Statica Constructiilor. Aplicatii Vol 1. Structuri static determinate. , Ed. MatrixRom Bucuresti,2003, 150 pag., ISBN 973-685-577-5
 6. Bănuţ,V., Teodorescu, M.E.Statica Constructiilor. Aplicatii Vol 2. Structuri static nedeterminate., Ed. MatrixRom Bucuresti, 2003, 210 pag., ISBN 973-685-622-4
 7. Teodorescu, M.E.Statica Constructiilor. Structuri static nedeterminate., 2005, Ed. Conspress Bucuresti,195 pag., ISBN 973-7797-46-9
 8. Furiş, D., Teodorescu, M.E., Sorohan, L. – Calculul structurilor pentru transportul apei. 2005, Ed. Conspress Bucuresti, 423 pag., ISBN 973-7797-65-5
 9. Bănuţ,V., Teodorescu, M.E.Dinamica Constructiilor. Aplicatii rezolvate, Ed. MatrixRom Bucuresti, 2007, 100 pag., ISBN 978-973-755-133-7
 10. Bănuţ,V., Teodorescu, M.E.Calculul de ordinul II şi de stabilitate. Aplicaţii rezolvate, Ed. MatrixRom Bucuresti, 2007, 120 pag., ISBN 978-973-755-134-4
 11. Bănuţ,V., Teodorescu, M.E.Calculul geometric neliniar al structurilor de rezistenţă  Ed. Conspress, Bucuresti, 2010, 229 pag., ISBN 978-973-100-132-6
 12. Teodorescu, M.E.Stabilitatea structurilor. Ed. Conspress, Bucuresti, 2010, 206 pag., ISBN 978-973-100-119-7
 13. Teodorescu, M.E., Ganea, C.A. – Statica Construcţiilor. Aplicaţii rezolvate la calculator. Ed. Conspress, Bucuresti, 2011, 112 pag., ISBN 978-973-100-172-2 [...]
Lucrari stiintifice (25 lucrări)
 1. Teodorescu, M.E.Bara cu sectiune variabila supusa unei forte distribuite liniar. Buletinul Stiintific ICB, 1, 73-77, 1992 [...]
 2. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E.Consideratii privind stabilitatea arcelor. Buletinul Stiintific UTCB,  2, 61-67, 1993 [...]
 3. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E.Substructures analysis – an iterative process. Conferinta Nationala de Elemente Finite si de Frontiera, ELFIN2, Sibiu, 13-15 Mai 1993, Vol 1, 21-24 [...]
 4. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E.Aspecte ale calculului stabilitatii placilor plane. A VII-a Conferinta de Constructii Metalice, Timisoara, 29-30 Septembrie, 1994, Vol. 1, 200-207 [...]
 5. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E.Geometric nonlinear analysis by the substructures proces. A III-a Conferinta Nationala de Elemente Finite si de Frontiera, ELFIN3, Constanta, 25-27 Mai 1995, sectiunea 1, 51-56 [...]
 6. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E.Stability of the nonlinear elastic frames. The 18th Czecho-Slovak International Conference “Steel Structures and Bridges”,Brno, 28-30 Mai 1997, 2.19-2.24 [...]
 7. Teodorescu, M.E., Bănuţ, V. - Large displacements analysis of elastic frames. A IV-a Conferinta Internationala de Elemente Finite si de Frontiera, ELFIN4, Iasi,   4-6 Iunie 1997, sectiunea 1, 51-56 [...]
 8. Teodorescu, M.E., Bănuţ, V. - Calculul geometric neliniar al structurilor reticulare. A VIII -a Conferinta Internationala de Constructii Metalice, Timisoara, 25-28 Sept., 1997, Vol. 2, 332-339 [...]
 9. Teodorescu, M.E. - Large displacements analysis of elastic space frames. A V-a Conferinta Internationala de Elemente Finite si de Frontiera, ELFIN5, Oradea,  25-28 Mai 2000, Sect.1, pag 53-60 [...]
 10. Coman,O., Cathie, D., Teodorescu, M.E., Gradinaru, N. – Computer code for non-linear submersed pipelines. A V-a Conferinta Internationala de Elemente Finite si de Frontiera, ELFIN5, Oradea, 25-28 Mai 2000, Sect.4, pag 6-14.
 11. Teodorescu, M.E.- Control parameters for tracing the force-displacement path. A-IX-a Conferinta Internationala de Constructii Metalice, Timisoara, 25-28 Oct.2000, pag. 279-286 [...]
 12. Răcănel, I.,  Teodorescu, M.E. - Contributions regarding the simplified stability analysis of steel open bridges upper chord. A- IX-a Conferinta Internationala de Constructii Metalice, Timisoara, 25-28 Octombrie 2000, pag 614-618 [...]
 13. Teodorescu, M.E., Bănuţ, V.  - A computer program for large displacements analysis of space-frames structures. The 2nd European Conference on Computational Machanics. 26-29 Iunie 2001,Cracovia, Polonia. Rezumatul lucrarii (2 pagini) in Abstract ECCM-2001 vol 2 pag 1090-1091,  ISBN 83-85688-68-4 , iar lucrarea este imprimata pe CD-ROM.
 14. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E. - Despre limitele metodei plastice simple. Buletinul Stiintific al UTCB, nr.2, 2002, pag 1-8 [...]
 15. Enea, R., Teodorescu, M.E.  - O modalitate de autoevaluare a  cunostintelor la Statica Constructiilor, Simpozionului "Tehnologii educationale pe platforme electronice in invatamantul ingineresc",  9-10 Mai 2003 UTCB, Lucrarea este imprimata pe CD, Editura Conspress, Bucuresti, 2003, ISSN: 973-8165-44-X
 16. Teodorescu, M.E.  - A comparative study of numerical methods in nonlinear analysis. A VI-a Conferinta Internationala de Elemente Finite si de Frontiera, Timisoara, 16-19 Octombrie 2003,  pag. 241-249 [...]
 17. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E Same aspects regarding the stability of frames. The XXXth National Conference of Solid Mechanics MECSOL2006, pag. 223-228, Constanta, 15-16 septembrie 2006
 18. Topala, C.A., Pantel, Gh., Teodorescu, M.E  An interactive program for 2D beams structures analysis. Simpozionul "Tehnologii educationale pe platforme electronice in invatamantul ingineresc (TEPE 2007), 8 iunie 2007, Editura Conspress, Bucuresti, ISSN 1843-2263 [...]
 19. Teodorescu, M.E  - Numerical methods for large displacements analysis of elastic   structures. International Conference "Trends and Challenges in Applied Mathematics” –  ICTCAM 2007,  Ed. MatrixRom Bucuresti,  pag. 339-342, ISBN 978-973-755-283-9 [...]
 20. Banut, V., Teodorescu, M.E.Analiza stabilitatii unor stalpi cu sectiune variabila in trepte. Buletinul Stiintific UTCB, anul LI-Nr.1/2008 , pag 80-91 [...]
 21. Banut, V., Teodorescu, M.E. -Stability plane structures analysis program by correction functions. Computational Civil Engineering 2008, International Symposium Iaşi, România, May 30, 2008
 22. Teodorescu, M.E., Topala, C. A. - The detection of singular points in the stability analysis of structures. Computational Civil Engineering 2008, International Symposium Iaşi, România, May 30, 2008 [...]
 23. Banut, V., Teodorescu, M.E.Studiul stabilitatii stalpilor cu o treapta de variatie a sectiunii transversale. Revista Constructiilor nr.38/2008, pag 84-91
 24. Teodorescu, M.E., Topală, C.A., Bănuţ,V. - Some aspects regarding the elastic stability of structures. Conferinta Korean Society of Civil Engineering 2008 (KSCE2008), 29-31 Octombrie, 2008 [...]
 25. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E.  - Some remarks about the elastic buckling of structures, The  Second Romanian – South Korean Colloquium "Buckling Criterion for Aches Structures", Ed. Conspress, ISBN 978-073-100-078-7, Bucuresti, 15 iulie 2009 [...]

5. ALTE DATE
 1996 – stagiu  6 luni in cadrul programului TEMPUS la Laboratorul National de Inginerie Civila, Lisabona, Portugalia
1997
– membru  Societatea de Inginerie Asistata de Calculator (SIAC)

2005-2009 colaborare SELFCONSULTING SRL. – inginer proiectant. Proiecte realizate: Proiect tehnic şi DDE la Staţia  de Epurare Timisoara. Obiecte: Bazin de aerare. Decantoare secundare. Camera de distributie, Staţie de pompare ape uzate, Gratare rare şi dese.
2008- vizita Universitatea Seul Korea, prelegere doctoranzi si masteranzi cu subiectul “Nonlinear analysis of frames structures”
2008-prezent - colaborare SC TEO PROIECT CONSTRUCT GROUP SRL
2010 iulie -
Referent oficial – comisia de doctorat candidat ing. Topală Cristina
2010 septembrie - Referent oficial – comisia de doctorat candidat ing. Tudor Macavei – UTCB
2011 -
Expert în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic  şi formatorilor - Centrul Suport 2, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, proiect DidaTec POSDRU/87/1.3/S/60891"


  
        
wordpress visitors
Comments