Architektura‎ > ‎Budynki Mieszkalne‎ > ‎

Zespół Mieszkaniowy Wielorodzinny - Waryńskiego - RadomZESPÓŁ MIESZKANIOWY WIELORODZINNY
Lokalizacja: ul. Waryńskiego - Radom

Forma osiedla składa się z 3 brył, trzech budynków wielorodzinnych. Przestrzenie miedzy budynkami zostały urządzone jako wewnętrzne ogródki przeznaczone dla mieszkańców. Tytułowe obiekty mają formę brył prostopadłościanu wraz doklejonymi formami nadwieszeń oraz form płaskich balkonów narożnych. Pierwszy budynek zlokalizowany jest frontalnie równolegle do ulicy, stanowiąc tym samym główną elewacje całego zamierzenia. Dwa pozostałe budynki ustawione są za nim w stosunku do ulicy w sposób równoległy. Całość założenie pojedynczego obiektu oraz zespołu wszystkich trzech budynków wielorodzinnych tworzy formę małego osiedlą spójnie wprowadzonego między otaczającą zabudowę o tej samej funkcji. Stanowiąc uzupełnienie istniejącej zabudowy wielorodzinnej oraz uzupełnienie pierzei ulicy L. Waryńskiego .

Podstawowe Dane Budynku:
Powierzchnia Działki        5000 m2
Powierzchnia Zabudowy  1300 m2
Powierzchnia Użytkowa    9300 m2
Ilość Mieszkań                    70 szt.

Comments