Tor Doskonalenia Nauki Jazdy - Woj. Świętkoszyskie

opublikowane: 6 sie 2014, 04:28 przez Tom Gee   [ zaktualizowane 7 sie 2014, 02:43 ]


Centrum Doskonalenia i Nauki Jazdy zaprojektowano w miejscowości Jastrząb przy ulicy Czerwienica na działkach nr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 o łącznej powierzchni 17,5 ha i stosunkowo płaskiej konfiguracji terenu, na gruntach wcześniej wykorzystywanych rolniczo. Wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji będzie przebiegać planowana ekspresowa trasa S7
1. Na działce zaprojektowano:
Tor do nauki jazdy z placami manewrowymi i płytami poślizgowymi.
Plac manewrowy nauki jazdy na motocyklach
Parkingi dla samochodów osobowych
Drogi dojazdowe. 
Budynek dydaktyczno – administracyjny o pow. około 5000 m². 
Ogrodzenie całego terenu działki.
Dwa wjazdy na działkę z bramami i portiernią oraz budynkiem technicznym.
Dwa zbiorniki powierzchniowe na wody opadowe,
Sieć kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania wód opadowych.
Wał ziemny wokół projektowanego toru.
2. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego, w związku z tym zaprojektowano:
Przyłącze wodociągowe do gminnej sieci wodociągowej.
Ścieki sanitarne będą odprowadzane do projektowanej biologicznej lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce Inwestora.
Zasilanie energetyczne wraz ze stacją trafo zlokalizowaną na terenie inwestycji będzie realizowane przez Rejon Energetyczny po podpisaniu umowy przyłączeniowej. Projektowana stacja trafo będzie zasilać budynek dydaktyczno – administracyjny, oświetlenie toru oraz placów manewrowych i parkingów.
Projektowane powierzchnie toru, placów manewrowych, płyt poślizgowych, parkingów oraz dróg dojazdowych będą odwodnione poprzez system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe będą zbierane w projektowanych zbiornikach powierzchniowych zlokalizowanych na działce. Wody opadowe przed wprowadzeniem do projektowanych zbiorników będą podczyszczane  przez system separatorów i piaskowników. Zbiornik wód opadowych będzie wykorzystywany również do celów ppoż.
3. W budynku dydaktyczno – administracyjnym zaprojektowano:
Recepcję.
Pokoje kierownictwa.
Lokale biurowe przeznaczone do obsługi klientów i przechowywania dokumentacji.
8 sal szkoleniowych dla 250 osób.
Zaplecze sanitarne dla kursantów.
Zaplecze sanitarno-socjalne dla instruktorów.
Zaplecze gastronomiczne (bufet) z jadalnią.
Pomieszczenia techniczne (kotłownia, hydrofornia, rozdzielnia elektryczna, pom. gospodarcze).
W projektowanym budynku przewidziano ogrzewanie z własnej kotłowni zasilanej gazem propan-butan lub olejem opałowym.
4. Projektowany tor do prowadzenia zajęć praktycznych będzie się składał
z następujących elementów:
Plac manewrowy wraz ze strefami bezpieczeństwa o wym. 110x50 m.
Płyta poślizgowa wraz ze strefami bezpieczeństwa o średnicy 60 m.
Płyta poślizgowa prostokątna wraz ze strefami bezpieczeństwa o wym. 160x40 m.
Prosty odcinek toru  o długości 120 m, nachyleniu 10% i nawilżanej nawierzchni.
Tor szkoleniowy o nawierzchni asfaltowej (wraz ze strefami bezpieczeństwa)
o łącznej długości ponad 6000 mb. Tor zaprojektowano z odcinków prostych oraz wielu zakrętów o różnym stopniu trudności.
5. Projektowane nawierzchnie toru szkoleniowego:
Na powierzchni całego toru przewidziano nawierzchnię z trzech warstw betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i gruntu stabilizowanego spoiwem (nawierzchnia F zgodnie z załączonym detalem).
Powierzchnie płyt poślizgowych: nawierzchnia F + oznakowanie poziome cienkowarstwowe (cała powierzchnia malowana).
Strefy bezpieczeństwa toru (powierzchnie wyłączone z ruchu F1): nawierzchnia F    + oznakowanie poziome grubowarstwowe
Comments