Analiza Inwestycyjna - Adaptacja Zabytkowego Budynku Młyna Przemysłowego

opublikowane: 6 sie 2014, 05:08 przez Tom Gee   [ zaktualizowane 6 sie 2014, 05:14 ]- Wszystkie dojścia do budynków projektowane są od strony ulic. Długa Cmentarna
- Niezgodność z standardowymi  rozwiązaniami, dla zabudowy mieszkaniowej w formie osiedla zakłada się 
  zwykle  stworzenie placu wewnętrznego w formie dziedzińca i podłączenia klatek schodowych od strony 
  wewnętrznej tak aby uniknąć bezpośredniego kontaktu dzieci lub mieszkańców z komunikacją dróg 
  publicznych / w tym przypadku o podwyższonej uciążliwości z względu na częste przejazdy samochodów 
  zbiorowej komunikacji /
- Projektowana komunikacja piesza stwarza martwa strefę w pachwinie styku budynku istniejącego i 
  projektowanego w części północno - zachodniej
- Projektowana komunikacja piesza wyklucza wydzielenie osiedla / jako jednostki chronionej / z względu na 
   konieczność dojść i dojazdów do usług zlokalizowanych w parterze budynku istniejącego.

Rozwiązanie A
Zachować układ L nowoprojektowanego budynku ale w celu stworzenia pasa zieleni oraz wewnętrznego dziedzińca budynek mieszkalny wzdłuż ulicy Cmentarnej zastąpić węższym galeriowcem o szerokości 8m
- rozwiązanie zmniejsza założona powierzchnię w koncepcji architektonicznej o 740 m2
Rozwiązanie B
Utrzymać linię zabudowy istniejącego budynku w części północno – wschodniej przylegającego do ściany młyna oraz zlokalizować nowy budynek budynek odstępie prostopadle do ulicy cmentarnej pozostawiając po środku plac w formie wewnętrznego dziedzińca oraz stwarzając pole dla pasa zieleni granicznej, wydzielającej
- rozwiązanie zmniejsza założoną powierzchnie w koncepcji architektonicznej o 784 m2Comments