Analiza Zagospodarowania Brzegu Pilicy - Warka

opublikowane: 6 sie 2014, 04:37 przez Tom Gee   [ zaktualizowane 6 sie 2014, 04:37 ]


LOKALIZACJA 
Projektowany ciąg pieszo rowerowy zlokalizowany w obrębie miasta Warka w jej południowej części. Stan techniczny funkcjonujących tu ciągów spacerowych nie spełnia obowiązujących i niezbędnych wymogów technicznych i jest w istocie w znacznej części drogą gruntową prowadzącą do ogródków działkowych oraz nad rzekę Pilicę. Obszar doliny Pilicy jest na tym jej fragmencie dosyć zróżnicowany. Od strony mostu kolejowego dolina rzeki stanowi wąski pas brzegu porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami (głównie wierzby). Jest ona ograniczona wysoką skarpą porośniętą drzewami. Dalej dolina stopniowo się rozszerza, a najszerszą powierzchnię ma w pobliżu mostu drogowego. W części zachodniej na Pilicy znajduje się niewielka wyspa, porośnięta głównie krzewiastymi wierzbami. Wschodnia część badanego terenu w pobliżu stronę mostu drogowego jest poprzecinana fragmentami dawnych starorzeczy, okresowo wypełnionych wodą oraz znajdują się tam dwa obniżenia wypełnione wodą i częściowo zarośnięte roślinnością wodną. Teren ten w części porośnięty jest kępami drzew i krzewów wzdłuż starorzeczy, a pozostała powierzchnia porośnięta jest trawami i roślinnością zielną. Brzegi rzeki częściowo porośnięte są luźno rozmieszczonymi drzewami i krzewami. Od strony północnej ten fragment doliny Pilicy otoczony jest wałem przeciwpowodziowym ze szpalerem wysokich topól.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa:
ścieżek rowerowych z kostki betonowej bezfrezowej, dł. 2,12 km, pomiędzy mostem kolejowym, a drogowym w koronie wału, z uwzględnieniem połączeń komunikacyjnych z drogą wojewódzką nr 731. ścieżka prowadzi z Rynku do niskich wałów oddzielających dolinę Pilicy od ogródków działkowych i stadionu sportowego, ciągów pieszych o długości 2,7 km z kostki betonowej. Wykonane zostanie przedłużenie istniejącego ciągu pieszego na skarpie z rynku do Pilicy oraz ścieżek wzdłuż wału w kierunku ul. Mostowej i kierunku mostu kolejowego, drugiej nitki w kierunku mostu kolejowego oraz od planowanego parkingu do punktu widokowego, miejsc parkingowych dla samochodów osobowych  na powierzchni 647 m kwadratowych, pomostu  na starorzeczu z wypożyczalnią rowerów wodnych – wykonanie pomostu pływającego do cumowania rowerów i slipu do ich wodowania, montaż stojaków do rowerów wodnych, mostek na kanale łączącym planowaną wyspę, na której zlokalizowana zostanie ścieżka dydaktyczno-naukowa, punktu widokowego o pow. 90 m2 w obrębie trasy turystycznej, umożliwiający bezpieczny postój, przystani kajakowej przy istniejącym budynku – wykonanie pomostu pływającego do cumowania kajaków z podestem, plaży piaszczystej, ze swobodnym dojściem do rzeki i boiskiem do siatkówki plażowej, kąpieliska i plaży przy zrekultywowanym starorzeczu, oświetlenia głównego ciągu pieszego od istniejącego pasażu na skarpie wału nad Pilicą i wzdłuż planowanych chodników, monitoringu miejskiego terenu objętego projektem, Teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery. Planuje się umieszczenie koszy na śmieci. Częścią projektu jest zagospodarowanie starorzecza Pilicy , w wyniku którego powstanie Zalew. Utworzone zostanie kąpielisko oraz zostaną wyznaczone miejsca wędkarskie. Wydzielona zostanie także przestrzeń biesiadno-rekreacyjna o powierzchni ok. 1000 m2 z kilkoma miejscami na ogniska, grille, wiaty i stoły. Obszar został podzielony na trzy sektory zagospodarowania, przedstawione poniżej . Sektory I i II to obszary już zagospodarowane natomiast sektor III obejmuje dolinę Pilicy wraz z istniejącym parkingiem  przy ul. Nowy Zjazd.

Comments