Analiza Terenu Inwestycyjnego - Zespołu Zabudowy Wielorodzinnej - Rajec PoduchownyPodstawowe Dane Inwestycyjne:

28000 m2 - Pow. Działki
7000 m2 - Pow. Zabudowy
10500 m2 - Pow. Utwardzone
3200 m2 - Pow. Parku
230 m.p. - Ilość Miejsc Parkingowych

200 szt. - Ilość Mieszkań
11500 m2 - PUM

Zalecane Wartości Wniosku:
40% - Pow. Zabudowy
40% - Pow. Utwardzone
20% - Pow. Biolog. - Czynna
1 m.p./1 mieszkanie - Współczynnik Parkingów
5 kondyg. naziemnych - Wysokość Zabudowy
70 m +/- 20% - Szerokość Elewacji Frontowej
Stropodachy - Geometria Dachu
Comments