Analiza Terenów Zabudowy Wielorodzinnej - Kajetany - Nadarzyn

Plan Zagospodarowania

1.Powierzchnia zabudowy – 580 m2 – podyktowana jest zapisem, decyzji o warunkach zabudowy, maksymalnego współczynnika powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 0,3
2.Usytuowani budynku – podyktowane jest koniecznością zapewnienia 3h nasłonecznienia dla budynków sąsiednich.
3.Funkcje ogólnodostępne dla mieszkańców zabudowań sąsiednich, takich jak plac zabaw, trzepak zostały zlokalizowane na poziomie terenu. Przejście pod projektowanym budynkiem zostało zlokalizowane w centralnej części obiektu i wykorzystane jako ciąg pieszo – jezdny obsługujący również garaże biur na poziomie parteru. Pomieszczenie śmietnika zostało zlokalizowane w części północno – zachodniej jako pomieszczenie na odpadki.  

Projektowany Budynek
 
1.Kształt projektowanego budynku wynika z zacieniania zabudowy sąsiedniej w/w w pkt. 2 Planu Zagospodarowania
2.Ograniczenie ostatniej kondygnacji do jednotraktowego poziomu mieszkań, również wynika z zacieniania zabudowań sąsiednich.
3.Projektowany garaż podziemny obsługuje 100% projektowanych mieszkań. Garaż naziemny oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanych na poziomie terenu obsługują projektowane pomieszczenia biur w 100%
4.Podział budynku na kład komunikacji pionowej z obsługa 4 i 6 lokali mieszkalnych wynika z zapewnienia dostępu do światła słonecznego min. 3h, dla zespołu 4 lokalowego od strony wschodniej i południowej dla zespołu 6 lokalowego od strony wschodniej, południowej i zachodniej.

Powierzchnie Użytkowe
1482 m2 Powierzchnia użytkowa mieszkań
150 m2 Powierzchnia użytkowa biur
1632 m2 Suma


Comments