Marathi - मराठी
MAHALAXMI MUKTI SAMWAD, MMS i.e. Mahalaxmi’s Dialogues of Salvation
VIDEOS\AUDIO TRACKS                 CHANGE LANGUAGE                          E- BOOKCHAPTER INDEXपुष्पमाला  १. प्रस्तावना


पुष्पमाला  २. महालक्ष्मी महिमा

गीत १. ये गं आई, २. देवीची ओटी, ३. चौसष्ट योगिनी,४. अंबेची भक्ती,५. देवीचे दु:ख,६. देवी मातेचा जयजयकार,७. आईचा गोंधळ,८. आईचे रूप मनात भरली आई,९. क्षण देवता,१०. स्तवन,११. ओळखेल का,१२. सत्याची ओळख,१३. ज्ञान ग्रंथ पेम अंगाई,१४. अष्ट  लक्ष्मीची नावे,१५. चुकले गं देवी चुकले,१६. नवा शालू,१७. महालक्ष्मी गुण,१८. तीन गुण श्री आईंचे,१९. आरती श्री महालक्ष्मीची आरती आदिशक्तीची

पुष्पमाला  ३. पातिव्रत्य

गीत १. घर,२. सौभाग्य योग-साधना,३. पातिव्रत्य स्वभाव,४. पातिव्रत्य एक मोल,५. पुरुषार्थाचा मूळ गाभा


पुष्पमाला  ४. जीवन प्रवाह

गीत १. गर्भोपदेश,२. मातेची कर्तव्य,३. व्यवहार,४. स्तनपानातून शिशु जागृती,५. सकल जन हिताय,६. गुरू ज्ञान,७. नर जन्म,८. तृतीय आश्रम पदार्पण,९. योगेश्वर्यम


पुष्पमाला  ५. विज्ञान व  आत्मज्ञान

गीत १. घास प्राणायामाचा,२. विज्ञान व आत्मज्ञान,३. विज्ञान व आत्मज्ञानाचे तुलनात्मक स्वरूप,४. सच्चिदानंदाचा परमानंद,५. सुदीव्य मिलन,६. चित्तवृक्ष,७.परागीभवन,८. काळजाचा


पुष्पमाला  ६. आनंदोत्सव

गीत १. हळदी-कुंकवाची ओटी,२. प्रेमाविण जीवन,३. पंचतत्व सृष्टी रूप,४. दैवी आयुधं,५. विकासाची वाट,६. निर्गुण निराकार,७.बोलविता धनी,८. नटली हि सृष्टी,९. श्री महालक्ष्मी स्थान  महिमा,१०. गूढ प्रश्न,११. देवीचा दरबार,१२. सुखधाम,१३. ओढ,१४. कर्माचे प्रारब्ध


पुष्पमाला  ७. नादब्रह्म

गीत १. नादब्रह्म बीजशब्द,२. स्वप्नदृष्टान्तातील पात्र,३. मनोवेद,४. शांती:प्रार्थना,५.कर्पूर ध्यान


पुष्पमाला  ८. आत्माप्रवासी

गीत १. आत्मा प्रवास,२. आत्त्मरूपा,३. आत्मसिद्धीचें प्रकार,४. तीर्थयात्रा/आत्मयात्रा,५.भावी प्रवास,६. ईश्वराचा प्रेमाश्रू ,७.सान्निद्द्य,८. भसम,९. आत्मज्योत,१०. विविध नक्षत्र,११.  पैलतीर,१२.पावन सृष्टी,१३. महालक्ष्मी महारूपाचे दर्शन


पुष्पमाला  ९. अहं ब्रह्मास्मि  

गीत १. अहं ब्रह्माअस्मि,२. ज्ञान शिदोरी,३. जोडुनिया दोही कर,४. सर्वच पांडुरंगी केले,५. सृष्टीची लय,६. ओळखी मना,७. आत्मा परिचय,८. महालक्ष्मी प्रसन्न झाली,९. आत्मरुपाचे दर्शन,१०. प्रीतीची आरती,११. श्री महालक्ष्मी गुणगान


Glossary