SISTEMUL CIRCULAŢIEI RUTIERE


a) uman - omul in calitate de conducator auto;

b) tehnic - autovehiculul;

c) rutier - reteaua rutiera;

drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice;

drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;


Părţile componente ale drumului public:

parte carosabilaporţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;

acostament – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;

trotuar – spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;

santurile sau rigolele fâşia menajera laterala dispusa la marginea platformei

drumului destinata scurgerii apei;Elemente geometrice ale drumului public
a) in plan longitudinal
- drumul in aliniament, este drumul in linie dreapta;
- drumul in curba este segmentul de drum cuprins intre doua drumuri in aliniament;- drumul in palier;

- drumul cu declivitati :

a) in rampa - urcare

b) in panta - coborare

b) in plan transversal
- drumul in rambleu, este drumul a carui parte carosabila este mai inalta decat nivelul elementelor de decor si a rigolei;

- drumul in debleu, este drumul a carui parte carosabila este mai jos decat nivelul elementelor de decor si a rigolei (santului);

- drumul cu profil mixt, este drumul cu o parte in rambleu si una in debleu;


- banda de circulatie, este
subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi;

- banda reversibila - banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;-
banda de urgenta
- subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă;- zona mediana, este zona de delimitare a celor doua sensuri ale autostrazii, ea fiind materializata printr-o linie continua simpla sau dubla, marcaj de interzicere, gard de protectie impotriva orbirii pe timp de noapte, spatiu verde, s.a.- banda de decelerare - subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzilor, sau a drumurilor publice pe care fluenta traficului este mare, iar vitezele de deplasare a autovehiculelor sunt apropiate de cele maxim admise, unde reducerea vitezei pentru efectuarea virajului la dreapta, ar pune in pericol sau ar stanjenii traficul;- banda de accelerare - subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzilor, sau a drumurilor publice pe care fluenta traficului este mare, iar vitezele de deplasare a autovehiculelor sunt apropiate de cele maxim admise, unde intrarea pe banda intai fara a avea o viteza apropiata de cea a traficului, ar pune in pericol sau ar stanjenii ceilalti participanti la trafic;
- conducatorii vehiculelor care intra in trafic de pe o banda de accelerare, sunt obligati sa acorde prioritate vehiculelor care circula pe banda intai;Clasificarea drumurilor publice (din punct de vedere al administrării şi folosinţei):

a) de interes national :
- autostrazile;
- drumurile national europene;
- drumurile nationale;

b) de interes local:
- drumurile judetene;
- drumurile comunale;
- drumurile din interiorul localitatilor;

c) de exploatare:
- agricole;
- forestiere;
- petroliere, s.a.

      Racing team