ภาพกิจกรรม

 
                         
            
                   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                                                                มอบของขวัญปีใหม่
 
                         
                      มอบของขวัญปีใหม่                                                                                มอบของขวัญปีใหม่
 
                        
                       ตรวจเลือดนักเรียน                                                                                  รำเชิญพระขวัญ
 
                         
                          รำเชิญพระขวัญ                                                                                     เดินตามพ่อ
 
                         
                       ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดสี่ร้อย                                                             ถวายแด่รองเจ้าอาวาสวัดสี่ร้อย
 
                         
                      นักเรียนรับทุนการศึกษา                                                                ผู้ปกครองชมการแสดงวันปีใหม่
 
               -         
                     ผอ.พีระ คงชนะ อวยพรปีใหม่                                                               มอบกำลังใจแก่นักแสดง
 
                         
                            รำโคมบัว                                                                                          แห่เทียนพรรษา
 
                          
                        ถวายเทียนพรรษา                                                                              การแสดงชั้น อนุบาล
 
                          
                       การแสดงชั้นอนุบาล                                                                 มอบของขวัญปีใหม่แด่ ผอ.พีระ คงชนะ
 
Comments