Mitä partio on?

Partio on elämää ja seikkailua. Partiossa toimitaan luonnossa, opitaan uusia asioita, toimitaan ryhmässä ja ennen kaikkea saadaan uusia kavereita!

Partiossa lapsi ja nuori oppii yhdessä tehdessä yhteistyötaitoja ja yhteisöllisyyttä. Partio tukee nuoria kasvamaan vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja kannustaa heitä itsensä kehittämiseen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Partio on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on avoin kaikille. Partioon ovat tervetulleita ihan kaikki katsomatta sukupuoleen, ikään, etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen. Sen enempää ei myöskään vamma estä mukaan tuloa. Tälläkin hetkellä niin sanottuja sisupartiolaisia on Suomessa noin 60 lippukunnassa.

Partioon voi tulla mukaan minkä ikäisenä tahansa: kaikille on paikkansa partiossa. Partio-ohjelmassa on nykyisin viisi ikäkautta, joten toimintaan on entistä helpompi tulla mukaan missä vaiheessa vaan. Eri-ikäisille suunnattu toiminta on myös suunniteltu siten, että se kiinnostaa ja tukee juuri kohderyhmän kasvua.


Partion ikäkaudet ovat:

 

 7-9 v.              sudenpennut

 10-12 v.          seikkailijat

 12-15 v.          tarpojat

 15-17 v.          samoajat

 18-22 v.          vaeltajat