Državljanska vzgoja in etikaPetek, 28.11.2008, 4.šolska ura, 7.a razred


ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI             
                                                                    

Učenci so bili zelo pridni, motivirani in pripravljeni slediti navodilom. Ura jim je bila zelo všeč, posebno zadnji del, kjer so oblikovali pravila za njihov razred. Iz prebranega besedila so tako izluščili prvine, ki so potrebne za delovanje razreda kot skupnosti.

  1. OPIS IZVEDBE UPORABE e-GRADIV PRI POUKU
  2. Navodila za delo
  3. Življenje v skupnosti
  4. Vprašalnik za učence
  5. Poročilo učitelja

   


  

 
Pravila za razred v obliki powerpoint predstavitve

Pravila1-  Pravila2 -  Pravila3 -  Pravila4Pravila5Pravila6


ċ
Navodilazadelo.doc
(89k)
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:36
ċ
OPISIZVEDBEUPORABEe-GRADIVPRIPOUKU.doc
(242k)
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:36
ċ
Poročiloučitelja.doc
(215k)
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:37
ć
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:48
ć
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:48
ć
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:48
ć
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:49
ć
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:49
ć
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:49
ċ
Vprašalnikzaučence-etika-življenje.doc
(226k)
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:37
ć
Bojan Lenart,
1. dec. 2008 09:36
Comments