อบรมปฎิบัติการ PLC

โพสต์22 ก.ย. 2560 00:37โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2560 00:42 ]


    เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดอบรมปฏิบัติการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC"
เพื่อร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และเรียนรู้ร่วมกันสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญ
วิทยากร นายณรงค์วิทย์  สิงห์คิบุตร  นายไตรภพ  ชูกร  นางสาวประภัสสร  ผลสินธ์  นางสาวสุกิจตา  คำสอนComments