วันครู ครั้งที่ 62

โพสต์23 ม.ค. 2561 18:14โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2561 23:14 ]


             เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 62  ประจำปี 2561
ณ  หอประชุมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์   เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์  และมีการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีใหมู่คณะอีกด้วย
 โดยมีนายสนอง  มะลัยขวัญ  นายอำเภอสิรินธร  เป็นประธานในพิธีเปิด


Comments