พิธีปัจฉิมนิเทศ 2561

โพสต์28 ก.พ. 2561 05:06โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 05:11 ]
  
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม จำนวน 210 คน ซึ่งประธานในพิธีคือ นายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

Comments