พิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสิรินธร

โพสต์24 ก.พ. 2561 22:20โดยSDW SCHOOl
 

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการบวงสรวงบูชา สักการะเสาหลักเมือง
สิรินธร ซึ่งชาวอำเภอสิรินธรจัดกิจกรรมทุก ๆ 2 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชาวอำเภอสิรินธร  นอกจากนี่ยังมีการแสดงและการจำหน่ายสินค้า
โครงการตลาดประชารัฐอีกด้วย  งานจัดระหว่าง วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร


Comments