มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์24 ม.ค. 2561 23:11โดยSDW SCHOOl

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ซึ่งทุนการศึกษา
อนุเคราะห์จากคุณครูอรรวุฒิ  มั่นจิตร จำนวน  10,000  บาท และคุณครูอังสนา   หาริวร  จำนวน 500  บาท มอบโดยนายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
 

Comments