กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

โพสต์24 ก.พ. 2561 22:13โดยSDW SCHOOl
 

          โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรีย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณ
ใต้อาคารเรียน 2  ผลปรากฏว่า  ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้รับเลือกคะแนนสูงสุด

Comments