กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

โพสต์24 ก.พ. 2561 22:00โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2561 22:02 ]

  เมื่อวันที่ 15 - 17  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์


Comments