กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์23 ม.ค. 2561 18:21โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 18:22 ]


                    เมื่อวันที่ 11 - 13  มกราคม 2561  ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ที่วัดป่าสว่างวีระวงค์  อำเภอสว่างวีระวงค์  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักการรักตนเอง
และผู้อื่น  มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ได้เคยกระทำมา นำโดยนายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์


Comments