โครงการ"เติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ" ม.6

โพสต์24 ก.พ. 2561 22:08โดยSDW SCHOOl
 

      โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม เติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ
O-Net ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

Comments