กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการสอบแก้ตัว

โพสต์24 ม.ค. 2561 16:45โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2561 16:53 ]

งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการสอบแก้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน


Comments