กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ

โพสต์24 ม.ค. 2561 16:52โดยSDW SCHOOl

งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน


Comments