ประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่จบการศึกษา ม.6/2560

โพสต์16 มี.ค. 2561 07:27โดยSDW SCHOOl

     

       โรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา (ผลการเรียนเรียบร้อย) ม.6 ปีการศึกษา 2560
หากนักเรียนคนใดไม่มีชื่อแสดงว่าผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ให้รีบดำเนินการแก้ไขในวันที่ 19 มีนาคม 2561

นักเรียนที่จบการศึกษา ม.3/2560

โพสต์16 มี.ค. 2561 07:23โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2561 07:25 ]


          โรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา (ผลการเรียนเรียบร้อย) ม.3 ปีการศึกษา 2560
หากนักเรียนคนใดไม่มีชื่อแสดงว่าผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ให้รีบดำเนินการแก้ไขในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ประกาศเปิดปิดภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์16 มี.ค. 2561 07:17โดยSDW SCHOOl


    โรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 /2560 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561  และ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561  วันที่ 7 พฤศภาคม  2561

กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ

โพสต์24 ม.ค. 2561 16:52โดยSDW SCHOOl


งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน


กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการสอบแก้ตัว

โพสต์24 ม.ค. 2561 16:45โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2561 16:53 ]


งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการสอบแก้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์11 ก.ย. 2560 21:35โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 21:43 ]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

กด >>>>  โหลด

ประกาศหยุดเรียนภายใน

โพสต์11 ก.ย. 2560 21:32โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 21:45 ]


รอเอกสาร

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์11 ก.ย. 2560 21:31โดยSDW SCHOOl   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 21:47 ]


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
 >>>> กดโหลด

1-8 of 8