• พิธีปัจฉิมนิเทศ 2561         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2561 05:11 โดย SDW SCHOOl
 • พิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสิรินธร      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการบวงสรวงบูชา สักการะเสาหลักเมืองสิร ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2561 22:20 โดย SDW SCHOOl
 • กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน             โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรีย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณใต้อาคารเรียน ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2561 22:13 โดย SDW SCHOOl
 • โครงการ"เติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ" ม.6         โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม เติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบO-Net ประจำปีการศ ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2561 22:08 โดย SDW SCHOOl
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ   เมื่อวันที่ 15 - 17  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2561 22:02 โดย SDW SCHOOl
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม » • นักเรียนที่จบการศึกษา ม.6/2560              โรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา (ผลการเรียนเรียบร้อย) ม.6 ปีการศึกษา 2560หากนักเรียนคนใดไม่มีชื่อแสดงว่าผลการเร ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2561 07:27 โดย SDW SCHOOl
 • นักเรียนที่จบการศึกษา ม.3/2560           โรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา (ผลการเรียนเรียบร้อย) ม.3 ปีการศึกษา 2560หากนักเรียนคนใดไม่มีชื่อแสดงว่าผลการเร ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2561 07:25 โดย SDW SCHOOl
 • ประกาศเปิดปิดภาคเรียนที่ 2/2560     โรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 /2560 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561  และเปิดภาคเรียนที่ 1/2561  วันที่ 7 พฤศภาคม ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2561 07:17 โดย SDW SCHOOl
 • กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
  ส่ง 24 ม.ค. 2561 16:52 โดย SDW SCHOOl
 • กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการสอบแก้ตัว งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการสอบแก้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
  ส่ง 24 ม.ค. 2561 16:53 โดย SDW SCHOOl
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »