• ประเมินอย่างเข้มรอบสุดท้าย       เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  ได้จัดการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งสุดท้าย  โดยคร ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 23:36 โดย SDW SCHOOl
 • โครงการเติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ           โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดโครงการ  "เติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนช ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 23:30 โดย SDW SCHOOl
 • กีฬา 6 เส้า เชื่อมความสัมพันธ์      เมื่อวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  อำเภอสิรินธร  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  6  เส้า เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานท ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 23:25 โดย SDW SCHOOl
 • มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ซึ่งทุนการศึกษา ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2561 23:11 โดย SDW SCHOOl
 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                     เมื่อวันที่ 11 - 13  มกราคม 2561  ที่ผ่านมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์  จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วัดป่าสว่างวีระวงค์  อำเภอสว่างว ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 18:22 โดย SDW SCHOOl
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม » • กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
  ส่ง 24 ม.ค. 2561 16:52 โดย SDW SCHOOl
 • กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการสอบแก้ตัว งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการสอบแก้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
  ส่ง 24 ม.ค. 2561 16:53 โดย SDW SCHOOl
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560กด >>>>  โหลด
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 21:43 โดย SDW SCHOOl
 • ประกาศหยุดเรียนภายใน รอเอกสาร
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 21:45 โดย SDW SCHOOl
 • ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 >>>> กดโหลด
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 21:47 โดย SDW SCHOOl
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »