หน่วยที่ 3 อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง

กำหนดเวลาในการอ่าน

คุณมีสมาร์ทโฟนไหม? ใช้การตั้งเวลาแบบถอยหลังเพื่อกำหนดเวลาในการอ่านเรื่องเป็นครั้งแรก เริ่มจาก 30 วินาทีต่อ 100 คำ นี่เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการที่คุณจะไม่ติดอยู่ที่คำบางคำที่คุณไม่รู้จัก เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองมีเวลาจำกัด คุณจะมุ่งความสนใจไปที่คำหรือวลีที่สำคัญซึ่งคุณเข้าใจความหมายของมันดีเพื่อทำความเข้าใจความหมายโดยรวมของเนื้อหาเหล่านั้น

 

 

การกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับการอ่านผ่านๆ และการอ่านเพื่อจับใจความเพื่อที่คุณจะไม่ติดอยู่กับการพยายามอ่านทุกรายละเอียดในเนื้อหานั้นๆ กำหนดเวลาให้สั้นลงสำหรับการอ่านเพื่อจับใจความ(แค่ย่อหน้าละ 2-3 วินาที) เพราะในการอ่านเพื่อจับใจความนั้นคุณจำเป็นต้องฝึกการมองหาข้อมูลสำคัญเท่านั้น

 

 

พยายามสันนิษฐานชื่อของเรื่องที่อ่าน

โดยปกติชื่อเรื่องจะบอกถึงใจความสำคัญของงานเขียน ถ้าคุณกำลังฝึกเทคนิคการอ่านผ่านๆ อยู่ ก็ขอให้โยงสิ่งที่อ่านเข้ากับชื่อเรื่อง อ่านเรื่องภายในเวลาที่กำหนด และสันนิษฐานว่าเรื่องที่อ่านน่าจะมีชื่อเรื่องว่าอย่างไร ถ้าชื่อเรื่องที่คุณสันนิษฐานตรงกับที่เป็นจริง แสดงว่าคุณเข้าใจใจความสำคัญของเนื้อหาเหล่านั้นได้ถูกต้อง

 

 

วิเคราะห์ก่อนอ่านว่าข้อมูลที่คุณจะหามีอะไรบ้าง

นี่เป็นคำแนะนำในการอ่านเพื่อจับใจความ ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคำตอบสำหรับบางคำถามหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องค้นหาเพื่อการค้นคว้าของคุณ ก่อนอื่นก็ขอให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าตัวเองกำลังค้นหาอะไร จำนวน? วันที่? ชื่อ? หรือบางสิ่งบางอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งกว่านั้น? เมื่อคุณรู้ว่าคำหรือสำนวนแบบไหนที่คุณกำลังมองหา คุณก็สามารถมองข้ามข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น

 

 

การเน้นคำเพื่อที่จะกลับมาดูทีหลัง

เมื่อคุณอ่านแบบผ่านๆ โดยมีการกำหนดเวลาก็มักจะมีคำที่น่าสนใจที่คุณยังไม่มีเวลาพอที่จะเดาความหมายของมันปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อย สิ่งสำคัญก็คือคุณไม่สามารถปล่อยให้คำเหล่านั้นมาทำให้คุณเสียเวลา แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มคำเหล่านั้นลงในคำศัพท์ของคุณก็เพียงแต่ไฮไล้ท์หรือขีดเส้นใต้มันขณะที่คุณอ่าน แล้วค่อยกลับมาดูคำดังกล่าวทีหลังเพื่อเดาความหมายหรือค้นหาความหมาย

 

 

อ่านย้อน

เริ่มจากการหาคำสำคัญจากข้างล่างของเรื่องแล้วย้อนขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงข้างบน วิธีนี้ใช้ได้ผลสำหรับการอ่านเพื่อจับใจความเท่านั้นแต่ก็เป็นวิธีที่ดีมากๆ สำหรับการอ่านให้เร็วขึ้นเพราะมันบังคับคุณไม่ให้สนใจในทุกๆ คำแต่ให้มุ่งไปเฉพาะที่คำที่ให้ข้อมูลที่คุณต้องการเท่านั้น

 

 

อ่านกลับหัว

นี่ก็เป็นคำแนะนำสำหรับการอ่านเพื่อจับใจความเช่นกัน(คุณไม่สามารถอ่านหนังสือทั้งเล่มด้วยการอ่านกลับหัว!) นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มุ่งหาเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลากับเนื้อความทั้งหมด มันอาจจะดูแปลกๆ หน่อยหากเราทำแบบนี้ในที่สาธารณะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะฝึกการใช้วิธีนี้เฉพาะที่บ้านเท่านั้น!

 

Comments