פעילות חקר שנתית לכיתות י'
בנושא:
כל האמת על סיפורי האבות
יצחק מברך את יעקב - (Govert Flinck (1638

עריכה וביצוע: יניב סננס