0.1-מספרים וסידרי גודל


חשיבות חשבון החזקות באה לידי ביטוי כאשר
ננסה לעשות חישובים במספרים גדולים או קטנים מאוד. 
מספרים גדולים מאוד או קטנים מאוד
נהוג לתאר בשיטת חזקות עם בסיס 10.

חזקה היא סוג של תרגיל כפל, 

שבו אותו מספר מופיע בתרגיל הכפל כמה פעמים.

 לדוגמה:

2x2x2=23

המכפלה של a בעצמו b פעמים נקראת   a   בחזקת   

  a  נקרא  "בסיס החזקה"  ו - b ה"מעריך".

בדוגמה מעלה 2 הוא הבסיס ו 3 הוא המעריך.

   

קובץ תקציר חוקי חזקות

ניתן ללמוד על חשבון החזקות גם באתר מתמטיקה לכל- 
משוואות/אי שיוויונים מעריכיים ( http://www.g-math.co.il/algebra.htm)   במצגת חשבון חזקות  . 

תירגול : דף עבודה בנושא חשבון חזקות (פתרון)  

וידאו של YouTube

Scientific Notation - Explained!

במדע נהוג להשתמש בסמלים העוזרים לתאר רעיון בקיצור.
לדוגמה ניתן לייצג את המספר המספר 10  בעזרת האות G.  
בכל פעם שנראה את האות G
נדע להחליף את האות במספר 1000000000.

כדי להבין את שפת המדענים
 בקובץ מספרים בקצרנות ניתן ללמוד על קיצורים נוספים .
 מומלץ ללמוד קיצורים אלו בע"פ. 


וידאו של YouTube
טרום אלגברה - פרק 23 - כתיב מדעי

כיצד אנו יודעים עד כמה מותר לנו לעגל את התשובה שקיבלנו? 

מהן ספרות משמעותיות ? על כך בקובץ קירוב ודיוק מספרים


בסרטון הבא: ניתן להתרשם מסידרי הגודל הקיימים בעולם

וידאו של YouTube


אתר נוסף שמאפשר לחוות סידרי גודל נמצא בכתובת


ננוטכנולוגיה ברפואה

YouTube Video

 


להסבר מלא כנסו אל - http://goo.gl/92Mez זהו סרטון מתוך המדור 'מאגר מדע' של האתר דוידסון און-ליין. 
דוידסון און-ליין הוא אתר חינוכי מבית מכון דוידסון לחינוך מדעי - הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.

וידאו של YouTube


מהי ננוטכנולוגיה ומהם היישומים שלה בחיי היום יום - ד"ר יובל גרעיני

נעבור לשלב הבא שבו נלמד על  ממדים ויחידות מידה